English version of this page

MASHED - Mashup musikk, opphavsrett og plattform-regulering

Sosiale media plattformers implementering av algoritmiske reguleringsverktøy har fornyet en langvarig debatt: Hvilke former for musikalsk lånekultur, og hvilke former for opphavsrettsregulering, kan forsvares juridisk, og på hvilken måte bidrar de til å bevare eller true ytringsfriheten?

Om prosjektet

Prosjektet MASHED: Mashup musikk, opphavsrett, og plattform regulering vil forske på spenningsforholdet og feedback-mekanismene mellom Internett-plattformers bruk av algoritmiske reguleringsverktøy og mashup-musikk (en type remiks-musikk som primært består av utklipp fra allerede eksisterende musikk).

Ved å bringe sammen ekspertise og metoder fra musikkvitenskap, jus og sosiologi, vil prosjektet MASHED gå tverrfaglig til verks for å studere dette spenningsforholdet via tre overlappende fokusområder, hvor den ene tar for seg mashup-musikken fra et estetisk perspektiv, den andre tar for seg relasjonen mellom musikken og opphavsrett, og den tredje undersøker på hvilken algoritmisk plattform-regulering påvirker mashup-artister og deres musikk.

Mål

Målet for prosjektet er

  • å belyse viktige konsekvenser som oppstår på bakgrunn av ulike forståelser av hvordan ytringsfriheten bør beskyttes
  • å utvikle et tverrfaglig og empirisk fundert teoretisk rammeverk som favner kompleksiteten og variabiliteten til hvordan begrepene forfatterskap og eierskap blir forstått og operasjonalisert i dagens samfunn

Varighet

August 2018 – juli 2021

Finansiering

MASHED er finansiert av Norges Forskningsråd under programmet FRIPRO Unge forskertalenter, og Universitet i Oslo.

 

Publikasjoner

  • Ragnhild Brøvig-Hanssen (2019). Presentation of the MASHED-project.
  •  (2019). Promo video of the research project MASHED: Mashup Music, Copyright, and Platform Regulation.
  •  (2019). Invitation video for survey participation related to the research project MASHED: Mashup Music, Copyright, and Platform Regulation.
  • Ragnhild Brøvig-Hanssen (2018). Panel ved boklansering av Yngvar Kjus bok "Live and Recorded: Music Experience in the Digital Millennuim".
  • Ragnhild Brøvig-Hanssen & Aram Sinnreich (2018). Do You Wanna Build a Wall? Remix Tactics in the Age of Trump.
  • Ellis Nathaniel Jones (2018). Imagining an audience in DIY music.
  • Ellis Nathaniel Jones (2018). DIY as the new default.
  • Ellis Nathaniel Jones (2018). Are platforms 'deskilling' musicians?.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. mars 2018 09:23 - Sist endret 28. jan. 2019 08:45