English version of this page

MICRO - Menneskelig mikrobevegelse i musikkpersepsjon og interaksjon

Hvordan og hvorfor beveger vi oss til musikk? Prosjektet vil undersøke hvordan musikk påvirker det vi kan kalle mikrobevegelser, slik som de ørsmå bevegelsene vi ser når vi står stille.

Om prosjektet

Hvordan og hvorfor beveger vi oss til musikk? Dette har vært et viktig spørsmål i musikkvitenskapen og musikkpsykologien de siste årene. Mesteparten av forskningen har så langt fokusert på relativt store kroppsbevegelser, slik som dansing. Dette prosjektet vil undersøke hvordan musikk påvirker det vi kan kalle mikrobevegelser, slik som de ørsmå bevegelsene vi ser når vi står stille. Selv om slike mikrobevegelser knapt er synlige, kan de observeres i en bevegelseslab. Dette gjør det mulig å gjennomføre studier for å se på effekten av musikk på mikrobevegelser. 

Prosjektet vil lede til: 

 • kunnskap om hvordan musikk påvirker menneskelig bevegelse på et mikronivå
 • en stor, åpen database med opptak av mikrobevegelser
 • programvare for å teste ut bruk av mikrobevegelser i interaktive musikksystemer

Prosjektet bygger på den nyeste forskningen i musikkvitenskap, psykologi og nevrovitenskap. Mesteparten av forskningen vil foregå i bevegelseslab'en ved Institutt for musikkvitenskap.

Finansiering

Prosjektet finansieres av Norges Forskningsråd.

Varighet

2016 - 2020

Publikasjoner

 • Alexander Refsum Jensenius (2018). Methods for Studying Music-Related Body Motion, I: Rolf Bader (red.),  Springer Handbook of Systematic Musicology.  Springer Nature.  ISBN 978-3-662-55002-1.  38.  s 805 - 818
 • Victor Evaristo Gonzalez Sanchez; Charles Patrick Martin; Agata Zelechowska; Kari Anne Vadstensvik Bjerkestrand; Victoria Johnson & Alexander Refsum Jensenius (2018). Bela-based augmented acoustic guitars for sonic microinteraction, I: Doug Bowman; Luke Dahl & Tom Martin (red.),  Proceedings of the International Conference On New Interfaces For Musical Expression.  Virginia Tech.  Chapter.  s 324 - 327
 • Charles Patrick Martin; Alexander Refsum Jensenius & Jim Tørresen (2018). Composing an ensemble standstill work for Myo and Bela, I: Doug Bowman; Luke Dahl & Tom Martin (red.),  Proceedings of the International Conference On New Interfaces For Musical Expression.  Virginia Tech.  KAPITTEL.  s 196 - 197
 • Alexander Refsum Jensenius (2018). The Musical Gestures Toolbox for Matlab, I: Emilia Gómez; Eric Humphrey; Xiao Hu & Emmanouil Benetos (red.),  Proceedings of the 19th International Society for Music Information Retrieval Conference.  Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique.  ISBN 978-2-9540351-2-3.  Demo.
 • Alexander Refsum Jensenius (2017). Expert Commentary: Pushing The Sensor Boundaries In Digital Musical Instruments, I: Alexander Refsum Jensenius & Michael J. Lyons (red.),  A NIME Reader: Fifteen Years of New Interfaces for Musical Expression.  Springer Science+Business Media B.V..  ISBN 978-3-319-47213-3.  Expert Commentary.  s 402 - 403
 • Alexander Refsum Jensenius (2017). Exploring music-related micromotion, I: Clemens Wöllner (red.),  Body, Sound and Space in Music and Beyond: Multimodal Explorations.  Routledge.  ISBN 9781472485403.  Chapter.
 • Alexander Refsum Jensenius (2017). Sonic Microinteraction in "the Air", I: Pieter-Jan Maes; Micheline Lesaffre & Marc Leman (red.),  The Routledge Companion to Embodied Music Interaction.  Routledge.  ISBN 9781138657403.  46.
 • Alexander Refsum Jensenius; Victor Evaristo Gonzalez Sanchez; Agata Zelechowska & Kari Anne Vadstensvik Bjerkestrand (2017). Exploring the Myo controller for sonic microinteraction, I: Cumhur Erkut (red.),  Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression.  Aalborg University Copenhagen.  KAPITTEL.  s 442 - 445
 • Alexander Refsum Jensenius; Agata Zelechowska & Victor Evaristo Gonzalez Sanchez (2017). The Musical Influence on People's Micromotion when Standing Still in Groups, I: Jukka Pätynen; Tapio Lokki & Vesa Välimäki (red.),  Proceedings of the 14th Sound and Music Computing Conference 2017.  Aalto University.  ISBN 978-952-60-3729-5.  Social interaction.  s 195 - 200

Se alle arbeider i Cristin

 • Alexander Refsum Jensenius (2018). The importance of "nothing": studying human music-related micromotion.
 • Alexander Refsum Jensenius (2018). Studying "nothing": complexities of human music-related micromotion.
 • Alexander Refsum Jensenius; Michael Francis Duch; Jørgen Langdalen; Tone Åse; Edvine Larsen & Tone Pernille Østern (2018). Kunsten å forske.
 • Alexander Refsum Jensenius (2018). Ny musikkforskning ved RITMO.
 • Alexander Refsum Jensenius (2018). Introduction to Musical Gestures Toolbox for Matlab.
 • Alexander Refsum Jensenius (2018). Hvilken type IKT-kompetanse trenger humanister og samfunnsvitere?.
 • Alexander Refsum Jensenius (2018). RITMO - et nytt senter for fremragende forskning.
 • Anne Danielsen & Alexander Refsum Jensenius (2018). The Norwegian Centre of Excellence RITMO Centre for Interdisciplinary Studies in Rhythm, Time and Motion.
 • Alexander Refsum Jensenius; Njål Sparbo; Sagar Sen & Elisabeth Edvardsen (2018). Breath, breathing and the sensing of breathing.
 • Anne Danielsen & Alexander Refsum Jensenius (2018). Rytme i tid og rom.
 • Alexander Refsum Jensenius (2018). Sophus Bugges Salong: Rytmer og følelser.
 • Charles Patrick Martin; Alexander Refsum Jensenius & Jim Tørresen (2018). Composing an ensemble standstill work for Myo and Bela.
 • Alexander Refsum Jensenius (2018). The Musical Gestures Toolbox for Matlab.
 • Alexander Refsum Jensenius (2018). Dans i musikkfaget i skolen.
 • Alexander Refsum Jensenius (2018). Introduction to the SoundTracer Project.
 • Agata Zelechowska; Victor Evaristo Gonzalez Sanchez & Alexander Refsum Jensenius (2018). How music moves us? Studying human body micromotion in music perception.
 • Victor Evaristo Gonzalez Sanchez; Charles Patrick Martin; Agata Zelechowska; Kari Anne Vadstensvik Bjerkestrand; Victoria Johnson & Alexander Refsum Jensenius (2018). Bela-based augmented acoustic guitars for sonic microinteraction.
 • John MacCallum:; Teoma Naccarato; Baptiste Caramiaux; Victor Evaristo Gonzalez Sanchez; Sarah Fdili Alaoui; Amy LaViers; Jean-Marc Matos; Jessica Rajko; Adam Russell & Sha Xin Wei (2018). Panel: What Escapes Computation in Interactive Performance?.
 • Victor Evaristo Gonzalez Sanchez & Alexander Refsum Jensenius (2018). Analysing the synchronisation of COM motion with music in human standing.
 • Alexander Refsum Jensenius (2018). Fremtiden er analog - perspektiver på humaniora og teknologi.
 • Victor Evaristo Gonzalez Sanchez; Agata Zelechowska & Alexander Refsum Jensenius (2018). Muscle activity response of the audience during an experimental music performance.
 • Einar Duenger Bøhn; Anna Colette Smajdor & Alexander Refsum Jensenius (2018). Humaniora og teknologi.
 •  (2018). Sverm-Pluck.
 •  (2018). Stillness under Tension.
 •  (2018). Stillness under Tension.
 •  (2018). Stillness under Tension.
 •  (2018). Stillness under Tension.
 •  (2018). Musikkprogram kan avsløre cerebral parese.
 •  (2018). Sverm-Resonans: interactive installation with resonating guitars and Bela.
 •  (2018). Står mot hverandre om hva som er best for å sikre topp forskning.
 •  (2018). #89: Alexander Jensenius: Slik danser du din egen musikk.
 •  (2018). Forskningsmøte mellom musikk og medisin.
 •  (2018). Mobilen finner musikk når du beveger hånden.
 •  (2018). UiOs innovasjonspris til RITMO ved Anne Danielsen og Alexander Refsum Jensenius.
 •  (2018). På sporet av rytmen.
 •  (2018). Står mot hverandre om hva som er best for å sikre topp forskning.
 •  (2018). Forskerbloggen: Hvorfor får man lyst til å danse til musikk?.
 •  (2018). MusicLab - et nytt konsept for forskning og forskningsformidling.
 • Alexander Refsum Jensenius (2017). Åpen forskning - et humanistisk-teknologisk perspektiv.
 • Alexander Refsum Jensenius (2017). Åpen forskning - et humanistisk-teknologisk perspektiv.
 • Alexander Refsum Jensenius (2017). How Build An Eco-System? Panel discussion on how to best support a Norwegian music/tech eco-system.
 • Victor Evaristo Gonzalez Sanchez; Agata Zelechowska & Alexander Refsum Jensenius (2017). The influence of music in people's standstill.
 • Alexander Refsum Jensenius (2017). Quantitative Video analysis for Qualitative Research.
 • Alexander Refsum Jensenius (2017). From Interactive music-dance to clinical tool for cerebral palsy.
 • Alexander Refsum Jensenius (2017). Fremtidens musikk.
 • Alexander Refsum Jensenius (2017). Kognisjon, musikk og teknologi.
 • Alexander Refsum Jensenius (2017). Musikk og bevegelse.
 • Alexander Refsum Jensenius (2017). Fremtidens musikk.
 • Alexander Refsum Jensenius; Kari Anne Vadstensvik Bjerkestrand; Marco Donnarumma; Are Brean & Jo C. Bruusgaard (2017). Panel: Biophysical Music.
 • Alexander Refsum Jensenius (2017). Musikk og bevegelses-laben ved Institutt for musikkvitenskap.
 • Alexander Refsum Jensenius (2017). Status musikkteknologi ved UiO: forskning og undervisning.
 • Alexander Refsum Jensenius; Victor Evaristo Gonzalez Sanchez; Agata Zelechowska & Kari Anne Vadstensvik Bjerkestrand (2017). Exploring the Myo controller for sonic microinteraction.
 • Alexander Refsum Jensenius (2017). The importance of "nothing": studying human music-related micromotion.
 • Alexander Refsum Jensenius (2017). Micro, Meso, Macro: Music-related body motion at different spatiotemporal levels.
 • Alexander Refsum Jensenius (2017). Online tools that will kickstart creativity.
 • Alexander Refsum Jensenius; Agata Zelechowska & Victor Evaristo Gonzalez Sanchez (2017). The musical influence on people’s micromotion when standing still in groups.
 • Agata Zelechowska (2017). Combining eye-tracking and motion capture to study human bodily micromotion in music perception.
 • Alexander Refsum Jensenius (2017). From resonating strings to autonomous electronic instruments - towards a new organology.
 • Alexander Refsum Jensenius (2017). Touching the digital: acoustic resonances in an electronic world.
 • Alexander Refsum Jensenius; Tellef Kvifte; Kjell Tore Innervik; Charles Patrick Martin; Ragnhild Brøvig-Hanssen; Trond Lossius & Ximena Alarcón Diaz (2017). Panel: New Interfaces for Musical Expression.
 • Alexander Refsum Jensenius (2017). Humanities and technology - with a musicological twist.
 • Alexander Refsum Jensenius (2017). Introduction to the SoundTracer Project.
 •  (2017). Improvisation for Linnstrument, voice and Mogees.
 •  (2017). Ensemble Metatone - Improvised Touchscreen Performance.
 •  (2017). Sverm-Resonans.
 •  (2017). Sverm-Muscle.
 •  (2017). Han brukte fire år på å få forskningsstøtte.
 •  (2017). Vil finne magien i musikken.
 •  (2017). Leter etter magien i musikken.
 •  (2017). Tar roboter over musikken?.
 •  (2017). European Open Data Champions.
 •  (2017). Forsker på musikk - ved å stå stille.
 • Alexander Refsum Jensenius (2016). Åpen forskning – et humanistisk-teknologisk perspektiv.
 • Alexander Refsum Jensenius (2016). Crossing the Boundaries between Humanities and Technology: Challenges and Opportunities.
 • Alexander Refsum Jensenius (2016). Åpen forskning - et humanistisk-teknologisk perspektiv.
 • Alexander Refsum Jensenius (2016). Musikk som beveger.
 • Alexander Refsum Jensenius & Kristian Nymoen (2016). Muskel- og bevegelsesmusikk.
 • Bo Zhou & Alexander Refsum Jensenius (2016). The Musical Gestures Toolbox – Towards Digital Musicology in Matlab.
 • Alexander Refsum Jensenius (2016). Exploring Music-related Micromotion in the Artistic-Scientific Research Project Sverm.
 • Alexander Refsum Jensenius (2016). Why does technology help music become more human?.
 • Alexander Refsum Jensenius (2016). Musikk som beveger.
 • Alexander Refsum Jensenius (2016). The Influence of Music on Human Standstill.
 • Alexander Refsum Jensenius (2016). Embodied Musical Cognition - Challenges and Possibilities.
 •  (2016). Edges.
 •  (2016). Musikk, dansefot og gåsehud.
 •  (2016). Slik påvirker musikk og dans oss.
 •  (2016). Mennesket er avhengig av rytme.
 •  (2016). Musikkforsker: Pussig at man må sitte stille på klassisk konsert.
 •  (2016). Den nye luksusen den absolutte tyssnad....
 •  (2016). Hvordan påvirkes musikk og dans av hverandre?.
 •  (2016). Music Moves: Why does music make you move?.

Se alle arbeider i Cristin

Emneord: musikkvitenskap, musikkteknologi, musikkognisjon, musikk og bevegelse
Publisert 4. juli 2016 11:09 - Sist endret 8. nov. 2018 10:01
include:feed: http://www.hf.uio.no/ritmo/english/projects/micro/events/?vrtx=feed does not exist include:feed: http://www.hf.uio.no/ritmo/english/projects/micro/news/?vrtx=feed does not exist