Om lesesaler på HF 2015 – 2016

Sophus Bugges hus (SB) skal endelig få en etterlengtet oppgradering. Med oppstart sommeren 2015 blir huset pusset opp for 100 millioner kroner, noe som vil føre til et vesentlig bedre læringsmiljø for studentene ved fakultetet.

Sophus Bugges hus (SB)

Resultatet av oppussingen blir flere undervisningsrom, bedre inneklima og mulighet for gruppearbeid i ulike soner.

Planen er å fullføre oppussingen i løpet av et år. I oppussingsperioden mister imidlertid studentene cirka 300 lesesalsplasser i SB. For å gi alle studentene ved HF et godt lesesalstilbud, må vi derfor i denne perioden gjøre noen endringer i tilgangen til andre lesesaler ved HF.

Fakultetet beklager alle ubeleiligheter disse endringene vil kunne medføre, men ber om forståelse for at alle studenter må likebehandles og få et tilbud om lesesalsplass i oppussingsperioden.

Hvor kan Bachelorstudenter lese i byggeperioden?

Alle bachelorstudenter på HF kan benytte masterlesesal ILN i 1. etg. Henrik Wergelands hus.

I ombyggingsperioden flytter Studentbiblioteket Sophus Bugge til lesesalen i Eilert Sundts hus (2. etasje). Det blir en skranke med veiledning og utlån, og utlånsbøkene vil være tilgjengelige på hylla. Resten av samlingen vil stå i magasin, og kan lånes på forespørsel. For mer informasjon om tilbud og åpningstider, se bibliotekets nettside.

HF-studenter kan bruke alle andre avdelingene av Universitetsbiblioteket, for eksempel i HumSam-biblioteket i Georg Sverdrups hus eller Realfagsbiblioteket. Se full oversikt over lokaler. Det er også mulig å bruke lesesalen i Nasjonalbiblioteket på Solli plass.

Endringene gjelder fra semesterstart høsten 2015 og cirka et år. I oppussingsperioden tildeles ikke faste plasser på lesesalene, men det reserveres egne områder/rekker for masterstudentene (gjelder ikke masterlesesal ILN)

Tilgang til lesesalene gis normalt med nøkkelkort (studiekort). Praktiske opplysninger som gjelder tilganger, bokskap og liknende, vil gis senere.

Tilgangene til lesesaler på HF fordeles slik:

Masterstudenter på ILN og IAKH (unntatt ARKO-programmet) Henvises til masterlesesal IAKH (3. etg. Niels Treschows hus)
Masterstudenter og bachelorstudenter på ARKO-programmet Henvises til masterlesesal Blindernveien 11 (IAKH)
Masterstudenter ved IKOS og ILOS Henvises til masterlesesal IKOS (3. etg. P.A. Munchs hus)
Masterstudenter og bachelorstudenter ved IFIKK Henvises til masterlesesal IFIKK (1. etg, Georg Morgenstiernes hus)
Masterstudenter og bachelorstudenter ved IMK Henvises til masterlesesal IMK (2. plan Forskningsparken)
Masterstudenter og bachelorstudenter ved IMV Henvises til masterlesesal IMV (1. etg ZEB)
Masterstudenter og bachelorstudenter ved STK Henvises til masterlesesal STK (Nemkobygget)
Av HF-studieinfo
Publisert 23. mars 2015 10:03 - Sist endret 13. des. 2016 12:56