Ny læringsarena på HF: utdanning angår alle!

Har du meninger om hvordan utdanningen ved Det humanistiske fakultet skal utvikle seg i årene fremover? Vil du fortelle om noe du har lykkes med i undervisningen? Nå kommer HFs nye arena for læring og utdanning, og du er invitert til å gi den navn, skriver studiedekan Eirik Welo.

Studiedekan Eirik Welo (foto: Ellen Evju Jahr)

Hvordan ønsker vi å være som lærested?

Høyere utdanning er inne i en overgangstid. Diskusjonen går langs flere linjer som vil forandre måten vi underviser og utdanner studentene våre på. Digitalisering, internasjonalisering og høyere forventninger til relevans i studiene utfordrer praksisen og kanskje også selvbildet vårt: Hvordan ønsker vi å være som lærested? Hvilke kandidater ønsker vi å sende ut i arbeidslivet?

HF er et stort fakultet, og vi underviser og veileder innen mange fagområder og temaer. Det blir for sjelden tid til å snakke på tvers av fag eller gruppetilknytning. Jeg tror også studentene savner et sted der de kan gi innspill og dele sine erfaringer med undervisning og læring. Vi sitter alle på erfaringer og opplevelser som kan være inspirerende for andre, men det krever at vi våger å dele dem med hverandre.

En arena for deling av erfaringer

Fakultetsstyret vedtok i årsplanen for 2016 å opprette en læringsarena. Arenaen skal være et åpent rom (med lav terskel) for å snakke om utdanning, dele erfaringer og komme videre i arbeidet for å gjøre oss selv bedre. Dette tiltaket er ett av virkemidlene for å komme fra overordnede strategiske mål til konkret fornyelse av utdanningene våre.

De fleste utfordringene vi står overfor innenfor utdanning er sammensatte og krever at vitenskapelig ansatte, administrasjon og studenter jobber sammen om løsningene. Jeg er sikker på at vi ikke lykkes uten at vi tar et større felles ansvar for undervisning og læring. Vi må utsette undervisning og læring for et kollektivt blikk. Gode møteplasser for erfaringsdeling og læring på tvers vil gjøre det lettere for oss å ta dette ansvaret og legge til rette for gode strategiske diskusjoner.

Inviterer til fysiske og virtuelle sammenkomster

Kvalitet i utdanningene våre vil være et gjennomgangstema enten vi snakker om koblingen mellom forskning og utdanning, digitalisering og nye læringsformer eller oppfølging og tilbakemelding. I tiden fremover vil jeg invitere til ulike former for sammenkomster, fysiske og virtuelle. Jeg kommer til å jobbe tett med alle deler av HF og med studentenes representanter og organisasjoner. Jeg vil også trekke inn bidragsytere og diskusjonspartnere fra HFs brede kontaktflater utenfor universitetet.

Samfunnet står overfor utfordringer som ikke kan løses uten en dyp forståelse av kultur, religion, historie og språk. Som fakultet har vi alle muligheter for å lykkes med å skaffe samfunnet den humanistiske kompetansen det trenger, men jeg er overbevist om at det krever at vi snakker mer åpent og oftere sammen om undervisning og læring.

Så, hva skal barnet hete?

Jeg inviterer alle ansatte og studenter på HF til navnekonkurranse. Send inn ditt forslag til eirik.welo@hf.uio.no innen 15. november. Den som vinner, får ønske seg et tema og en innleder som jeg lager et arrangement med!

Arrangementene vil bli annonsert på fakultetets nettsider og i andre relevante kanaler, så følg med og bli en aktiv del av samtalen om fremtidens utdanning på Det humanistiske fakultet!

Av studiedekan Eirik Welo
Publisert 19. okt. 2016 15:56