UiO starter landets første bachelorprogram i klart språk

– Klarspråk-studentene vil ha svært gode jobbmuligheter, sier professor. 

IFrame

Har du kompetanse i klart språk?

Stadig flere jobbannonser spør etter det. Norske myndigheter har oppdaget at klart språk styrker demokratiet og sparer penger. De ønsker seg arbeidskraft som vet hvordan det gjøres.

Til høsten starter Universitetet i Oslo Norges aller første bachelorprogram i klart språk ved Institutt for Lingvistiske og Nordiske studier.

– Klart språk betyr å kommunisere godt. Det handler om å snakke og skrive riktig og velformulert, men også om å forstå ulike medier og sjangre, sier professor i sakprosa, Johan Tønnesson.

GLEDER SEG: Sakprosaprofessor Johan Tønnesson ser frem til å ta imot bachelorstudenter i klart språk. Foto: Fillip-André Baarøy

For både ferske og erfarne

I august ønsker han Norges første klarspråkstudenter velkomne til Blindern. De vil være 20 i tallet, og Tønnesson håper på en blanding av yngre og eldre studenter.

– Vi håper både å få unge mennesker som møter disse fagene og problemstillingene for første gang og personer som har jobbet praktisk og erfart utfordringene med å få til god kommunikasjon. De kan bryne seg litt mot hverandre, og det vil gi en god dynamikk i gruppen, sier Tønnesson.

Bachelorstudiet i klart språk konsentrerer seg i hovedsak om det offentliges kommunikasjon med innbyggerne. Mye av kompetansen studentene opparbeider seg, vil imidlertid også være svært relevant for det private næringsliv.

STYRKER DEMOKRATIET: Klart språk fra myndighetene er viktig for at innbyggerne skal forstå hvilke rettigheter og plikter de har og for deres deltakelse i demokratiet. Foto: Colourbox.com

Praksis og utlandet

Praksis er en viktig del av bachelorgraden. På slutten av studiet skal alle studentene utføre klarspråkarbeid på en arbeidsplass. De skal skrive en teoretisk oppgave ved siden av og vil få veiledning fra UiO underveis.

– Dette er en fin sjanse for studentene til i praksis å bruke det de har lært underveis i studiet. Det er også et fint springbrett inn i arbeidslivet, sier Tønnesson.

I tillegg til obligatorisk praksis, er utenlandsopphold i løpet av studiet en mulighet som Tønnesson anbefaler.

– Det jobbes bra med klarspråk på flere andre nordiske universiteter. Et utenlandsopphold i løpet av studietiden er en svært verdifull erfaring å ta med seg videre.

DRA HIT FOR EKSEMPEL: Lunds Universitet utenfor Malmö er blant universitetene i Norden som har utdanning i klart språk. I Sverige heter det Språkkonsult-studier. Foto: Colourbox.com

Designe egen grad

Tønnesson er også opptatt av at studiet gir studentene stor frihet i å designe graden sin selv. Studiet vil ha en kjerne som er klarspråk, men studentene kan velge og plukke en rekke ulike fag i tillegg – for eksempel innenfor informatikk og jus.

– Kompetanse i klart språk gir svært gode muligheter for spennende jobber. Flere masterstudenter har spesialisert seg i klart språk de siste årene, og samtlige har fått relevante jobber, sier Tønnesson og fortsetter:

– Jeg både tror og håper det blir mange søkere på dette nye programmet. Jeg gleder meg allerede veldig til august, smiler Tønnesson.

Søknadsfristen er 15. april.
 

Av Fillip-André Baarøy
Publisert 20. mars 2019 09:48 - Sist endret 27. mai 2022 11:12