Sesongjobb i et annet nordisk land

Har du lyst  til å jobbe i et annet land i sommer? Møt Nordjobb på stand i NT mandag 28/11 og hør mer om mulighetene.

logo Nordjobb

Du møter Frøya Finne Ljønes, HF-kandidat fra i vår, som nå jobber i Foreningen Norden Sverige. Hun vil fortelle deg om mulighetene i Nordjobb!

 

Nordjobb drives av Foreningene Nordens Forbund, som er en samleorganisasjon for Foreningen Norden med avdelinger i alle nordiske land, og vårt mål er nettopp fortsatt og bedre nordisk samarbeid og utvikling.

Nordjobb er en ideell organisasjon, med støtte fra Nordisk Ministerråd, og er et arbeidsutvekslingsprogram for unge mellom 18 og 30 år. Målet er økt mobilitet på arbeidsmarkedet, og dessuten opplevd tilknytning og delaktighet i Norden.

Nordjobb formidler sesongjobber, og har kontakt med arbeidsgivere i de ulike landene, tar imot søknader og videresender til aktuelle arbeidsgivere – og om man får jobb, hjelper vi også med skattekort, bosted og andre praktiske ting som måtte komme opp.

Nordjobb tilbyr fritidsprogram der man jobber, så man kan bli kjent med andre i samme situasjon, og språkintroduksjon, om det er ønskelig. Vi utlyser stillinger året rundt, men med høysesong på sommeren.

Infoark om Nordjobb (pdf)

Les mer om Nordjobb (nordjobb.org)

Publisert 24. nov. 2022 19:00 - Sist endret 24. nov. 2022 19:17