2 stillinger-vitenskapelig assistent (25%)

Stillingene knytter seg til prosjektet Mapping the Human Capital of the Nordic Countries (HCNC).

diverse arkivmateriale

To forskningsassistentstillinger er ledige. Stillingene er på 25 %, som tilsvarer rundt 10 timer per uke, med mulighet for en økning til 50 %. Stillingene knytter seg til prosjektet Mapping the Human Capital of the Nordic Countries (HCNC), som er et tverrfaglig prosjekt med nordiske historikere, økonomer, demografer og informatikere som jobber med å utforme og bruke en detaljert historisk database over utdanning. Du finner ytterligere informasjon om arbeidsoppgavene i utlysningsteksten:

Utlysningstekst norsk (pdf)

Job announcement english (pdf)

Hvis du er interessert, ta kontakt med Kristin Ranestad, kristin.ranestad@iakh.uio.no, for ytterligere informasjon.

Publisert 9. aug. 2022 11:16 - Sist endret 17. aug. 2022 16:25