ILN søker læringsassistenter for høsten 2022

Ønsker du å bidra til læring i et sosialt fellesskap, motvirke ensomhet og skape godt studiemiljø?

Hva gjør en læringsassistent?

Læringsassistentene skal bidra til å bedre faglig og sosial oppfølging av studentene, hovedsakelig ved å arrangere kollokvier, og derigjennom sikre et godt læringsutbytte, læringsmiljø og studieprogresjon. Som læringsassistent jobber du derfor med å følge opp medstudenter med faglige og sosiale tiltak.

Som læringsassistent vil arbeidsoppgavene dine være å:

 • Arrangere og lede kollokviegrupper for studenter på ditt emne. Tilbudene vil være frivillig, så aktiv rekruttering til gruppene vil være en viktig oppgave.
 • Arrangere faglig-sosiale møteplasser for studenter.
 • Samarbeide med faglærere der du skal virke som læringsassistent (på emne eller program). Omfanget og type oppgaver vil variere fra fag til fag.
 • Samarbeide med læringsassistenter på andre emner/program om faglige og sosiale arrangementer.

Hva du trenger av opplæring avhenger av både om du har erfaring som læringsassistent og hva slags type bistand den enkelte faglærer ønsker på emnet.

Les gjerne mer om studentassistentordningen på HF og om opplæringen som tilbys.
Nettsiden vil oppdateres om opplæringen som gjelder for nye læringsassistenter høsten 2022.

Arbeidet starter i august, med forberedelser, planlegging og opplæring. Engasjementsperioden er august - desember.

Vi ønsker læringsassistenter tilknyttet følgende emner

Vi ønsker læringsassistenter tilknyttet følgende program høsten 2022

Hvem er du?

Du må oppfylle følgende punkter for å bli vurdert til jobben:

 • Du er aktiv student høsten 2022, bachelor eller master.
 • Du bør ha god kjennskap til emnet du ønsker å være læringsassistent i, og aller helst ha tatt emnet selv (eller tilsvarende emne).
 • Hvis du er bachelorstudent bør du ha gjennomført minst førsteåret av studiet ditt. 
 • Studenter som allerede har erfaring som læringsassistent kan bli prioritert.

Lønn og hva vi tilbyr

 • Lønnstrinn 43 for bachelorstudenter og 45 for masterstudenter. Du finner lønnstabeller på regjeringen.no.
 • Oppdraget er på inntil 70 timer, inkludert opplæring, møter etc.
 • Lønn blir etterbetalt månedlig, etter ført timeliste
 • Attest på utført arbeid
 • God oppfølging av kontaktperson gjennom hele perioden

Hvordan søke

Søknadsfristen er 23. mai 2022.

Søknad sendes på e-post til m.m.tollerud@iln.uio.no og må inneholde:

 • Kort tekst med motivasjon for hvorfor du søker stillingen
 • Informasjon om hvilke emner eller program du ønsker å være læringsassistent på, gjerne flere i prioritert rekkefølge
 • CV
 • Karakterutskrift, gjerne fra Vitnemålsportalen

Merk e-posten med "Søknad læringsassistent" og hvilket fag du er interessert i å jobbe med. 

Kontakt

 

Publisert 9. mai 2022 08:50 - Sist endret 8. juni 2022 14:05