Brenner du for faget ditt?

Studerer du historie, engelsk, fransk, spansk, nordisk, filosofi, medier og kommunikasjon eller tverrfaglige kjønnsstudier? Og vil du jobbe med formidling?

Da vil vi ha din søknad på deltidsjobb som skolebesøker ved HF!

Kvnne presenterer engasjert

Skolebesøker Guro viser frem HFs studiemuligheter.

Foto: Miram S. Larsen

Hvert år treffer HFs skolebesøkere tusenvis av elever ved videregående skoler. Vårt mål er å vise frem mulighetene fakultetet vårt gir.

En skolebesøker skal

 • gjennomføre digitale og fysiske skolebesøk
 • lage og presentere faglige smakebiter fra eget studie, slik at VGS-elever får et innblikk i et humanistisk fag
 • formidle forskjellige sider ved studentlivet på en realistisk måte
 • formidle karrieremulighetene man har som HF-student
 • være med å holde digitale informasjonsmøter for kommende studenter
 • bidra til formidling i sosiale medier
 • gjøre andre oppdrag knyttet til rekruttering ved fakultetet

Vi ønsker skolebesøkere som

 • er lidenskapelig opptatt av faget de studerer
 • er gode formidlere
 • har et reflektert forhold til studentlivet og sitt eget fagområde
 • er fleksible, initiativrike og løsningsorienterte
 • liker å jobbe selvstendig og er pliktoppfyllende
 • har minst 40 studiepoeng i et av følgende fag
  • historie
  • engelsk
  • fransk
  • spansk
  • nordisk
  • filosofi
  • medier og kommunikasjon
  • tverrfaglige kjønnsstudier

Arbeidsmengde og omfang

Arbeidsmengden er ikke forhåndsbestemt, men du må ha mulighet til å sette av 30 timer i måneden til jobben.

Grundig opplæring bestående av møter, kurs og selvstendig arbeid starter i midten av september 2022.

Oppdragene starter i november 2022, og varer til og med april 2023. Vi ønsker gjerne skolebesøkere som kan jobbe i flere år.

Lønn

Vi tilbyr lønnstrinn 40 for bachelorstudenter, og lønnstrinn 43 for masterstudenter. Dette er en stilling som konsulent (SKO 1065).

Hvordan søke?

Send CV og kort søknad til e.l.barlaug@hf.uio.no.

Søknadsfristen er 26. august. Aktuelle kandidater kalles inn til intervju.

Spørsmål kan stilles til Elisabeth L. Barlaug på e.l.barlaug@hf.uio.no.

Emneord: deltidsjobb, studentjobb, studentstilling, skolebesøk
Publisert 18. aug. 2022 14:57 - Sist endret 18. aug. 2022 15:14