Deltidsjobb som skolebesøker

Er du lidenskapelig opptatt av faget du studerer? Og kan du formidle nytten og gleden ved ditt fag?

HF søker skolebesøkere – en jobb som lar deg arbeide med både fag og formidling.

Mann presenterer engasjert

Tidligere skolebesøker Are viser frem HFs studiemuligheter.

Hvert år treffer HFs skolebesøkere tusenvis av elever ved videregående skoler. Vårt mål er å vise frem mulighetene fakultetet vårt gir.

En skolebesøker skal

 • gjennomføre digitale og fysiske skolebesøk
 • lage og presentere faglige smakebiter fra eget studie, slik at VGS-elever får et innblikk i et humanistisk fag
 • formidle forskjellige sider ved studentlivet på en realistisk måte
 • formidle karrieremulighetene man har som HF-student
 • være med å holde digitale informasjonsmøter for kommende studenter
 • bidra til formidling i sosiale medier
 • gjøre andre oppdrag knyttet til rekruttering ved fakultetet

Vi ønsker skolebesøkere som

 • er lidenskapelig opptatt av faget de studerer
 • er gode formidlere
 • har et reflektert forhold til studentlivet og sitt eget fagområde
 • er fleksible, initiativrike og løsningsorienterte
 • liker å jobbe selvstendig og er pliktoppfyllende
 • har minst 40 studiepoeng i et HF-fag

Arbeidsmengde og omfang

Arbeidsmengden er ikke forhåndsbestemt, men du må ha mulighet til å sette av 30 timer i måneden til jobben.

Grundig opplæring bestående av møter, kurs og selvstendig arbeid starter i begynnelsen av september 2022.

Oppdragene starter i november 2022, og varer til og med april 2023. Vi ønsker gjerne skolebesøkere som kan jobbe i flere år.

Lønn

Vi tilbyr lønnstrinn 40 for bachelorstudenter, og lønnstrinn 43 for masterstudenter. Dette er en stilling som konsulent (SKO 1065).

Hvordan søke?

Send CV og kort søknad til e.l.barlaug@hf.uio.no.

Søknadsfristen er utsatt til 19. august. Aktuelle kandidater kalles inn til intervju fortløpende.

Spørsmål kan stilles til Elisabeth L. Barlaug på e.l.barlaug@hf.uio.no.

Emneord: deltidsjobb, studentjobb, studentstilling, skolebesøk
Publisert 8. juni 2022 17:00 - Sist endret 11. aug. 2022 06:02