Fakultetsstyrevalget er åpnet / The election to the Faculty Board has now started

[For English, please see below.]

Til studenter ved HF,

Valg av representanter for deres valgkrets til fakultetsstyret 2020 er nå åpnet, valget gjennomføres i eValg https://valg-pilot.uio.no/ . Valget er åpent fram til fredag 15. november kl. 12.00.

For mer informasjon om kandidatene og valget, se https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/valg/fakultetsstyrevalg/index.html

Ved eventuelle spørsmål kontakt valgstyret på valgstyre@hf.uio.no .

Godt valg!

Vennlig hilsen

Inger-Johanne Ullern

Valgsekretariatet HF

-------------------

To the students at HF,

The election to the Faculty Board for representatives for your constituency for 2020 is now open, please log in and vote at https://valg-pilot.uio.no/ . The election will close on Friday 15 November at 12.00.

For further information about the candidates and the elections, please see https://www.hf.uio.no/english/about/organization/elections/election-of-board/index.html .

For questions, please contact the Election Board at valgstyre@hf.uio.no .

Godt valg!

Kind regards,

Inger-Johanne Ullern

Election secretariat HF

Publisert 11. nov. 2019 12:48 - Sist endret 11. nov. 2019 12:48