Dekankandidater ved HF / Nominations for the office of Dean at the Faculty of Humanities

(for English, please see below)

Til alle ansatte og studenter ved HF,

Innen fristen for forslag om dekankandidater utløp mandag 1. oktober, mottok valgstyret to forslag. Forslagene er godkjent. Kandidater til valg av dekan ved HF 2019-20122 er Arne Bugge Amundsen og Frode Helland.

Kandidatenes valgplattform legges innen 8. oktober ut på nettsiden https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/valg/dekanvalg/index.html . Her vil det fra 8. oktober bli anledning til å stille kandidatene spørsmål. Alle ansatte og studenter inviteres også til debattmøte torsdag 18. oktober kl. 14.15-16.00, aud. 7 Eilert Sundts hus.

Vennlig hilsen

Toril Opsahl

valgstyrets leder

 

--------------------------------------------------------

 

Staff and students at HF,

Within the deadline for nominating candidates, 1 October 2018, the election board received 2 nominations. The nominations are approved by the election board. The candidates to the office of Dean at the Faculty of Humanities 2019-222 are Arne Bugge Amundsen and Frode Helland.

The candidates' election programmes will be published by 8 October at https://www.hf.uio.no/english/about/organization/elections/election-of-dean/index.html . From the same day it will be possible to ask the candidates questions. Alle staff and students are also invited to a debate Thursdat 18 October 14.15-16.00, aud. 7 Eilert Sundts building.

Kind regards,

Toril Opsahl

Head of the Election Board

Publisert 2. okt. 2018 12:53 - Sist endret 2. okt. 2018 12:53