Fakultetsstyrevalg / Election to the Faculty Borard

Fakultetsstyrevalget er i gang! / The election to the Faculty Board is open!

[For English, please see below.]

Til ansatte og studenter ved HF,

Valg av fakultetsstyre på HF for perioden 2019-2022 er nå åpnet. Valget er åpent fram til fredag 30. november kl. 14.00.

For å avgi stemme logg inn i UiOs elektroniske valgløsning med UiO-brukernavn og passord: https://valg.uio.no/ 

For mer informasjon om kandidatene og valget, se https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/valg/fakultetsstyrevalg/index.html

Ved eventuelle spørsmål kontakt valgstyret på valgstyre@hf.uio.no .

Vennlig hilsen

Inger-Johanne Ullern

Valgsekretariatet HF

 

-------------------

 

To staff and students at HF,

The election to the Faculty Board at HF 2019-2022 is now open. The election will close on Friday 30 November at 14.00.

Cast your vote by logging in to the electronic election portal by using your UiO username and password: https://valg.uio.no/

For further information about the candidates and the elections, please see https://www.hf.uio.no/english/about/organization/elections/election-of-board/index.html

For questions, please contact the Election Board at valgstyre@hf.uio.no  .

 

Kind regards,

Inger-Johanne Ullern

Election Secretariat HF

Inger-Johanne Ullern

Seniorrådgiver

Det humanistiske fakultet, UiO

www.hf.uio.no

Publisert 26. nov. 2018 10:55 - Sist endret 26. nov. 2018 10:55