Forslag til kandidater til Fakultetsstyret 2019-2022

(for English, please see below)

Til alle ansatte og studenter ved HF,

I høst er det også valg til fakultetsstyret ved HF for perioden 2019-2022. Frist for å foreslå kandidater er mandag 5. november kl. 14.00.

Det er fire valgkretser ved fakultetet:

(1) fast ansatte i undervisnings- og forskerstillinger - 2 representanter (2 vara)

(2) midlertidig vitenskapelig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger - 1 representant (2 vara)

(3) teknisk og administrativt ansatte - 1 representant (2 vara)

(4) studentene - 3 representanter (3 vara)

Forslagsstillere må ha stemmerett for fakultetsstyrevalget og i den aktuelle valgkretsen.

Les mer om valget og forslag på kandidater på nettsidene for fakultetsstyrevalget: https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/valg/fakultetsstyrevalg/index.html

Vennlig hilsen

Inger-Johanne Ullern

Valgsekretariatet HF

 

--------------------------------------------------------

 

Staff and students at HF,

Election to the Faculty Board at HF will also take place this autumn. The deadline for nominating candidates is 5 November 2018 at 14.00.

There are four electoral groups to the Faculty Board:

(1) permanent scientific staff - 2 representatives (2 deputies)

(2) temporary scientific staff - 1 representative (2 deputies)

(3) technical and administrative staff - 1 representative (2 deputies)

(4) students - 3 representatives (3 deputies)

The nominators must hold the right to vote in the election and in the electoral group.

Please find more information about the election and how to nominate candidates at https://www.hf.uio.no/english/about/organization/elections/election-of-board/index.html

Kind regards,

Inger-Johanne Ullern

Election secretariat

Publisert 1. nov. 2018 08:46 - Sist endret 1. nov. 2018 08:46