Tora Serine Solberg

Tora Solberg studerer kunsthistorie i Frankrike denne høsten. På bloggen forteller hun mer om studieoppholdet ved Université Renne II Haute Bretagne.