Vilde Ilkama Nupen

Vilde er masterstudent på musikkvitenskap. Høsten 2016 studerer hun ved University of Toronto i Canada.