Arbeidslivets praksiser

Emnetråden «Arbeidslivets praksiser» gir deg grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innen økonomi, virksomhetsforståelse, prosjektarbeid og metoder for å kommunisere og samarbeide på tvers av ulike kompetanser i team.

Emnetråden består av:

  • ARB1401

I dette emnet lærer du teknikker og prinsipper for å få kreative ideer, planlegge prosjekter og bli enige om målene på tvers av ulike fag og roller. Du får øvelse i å bruke kunnskapene dine for å løse praktiske problemer og i å kommunisere slik at andre forstår deg, enten de er kolleger på arbeidsplassen, eksterne kunder, klienter, oppdragsgivere eller samarbeidspartnere.

  • ARB1402

Emnet gir en innføring i forståelse av økonomiske modeller og tankemåter slik de anvendes i bedrifter og organisasjoner, samt forretningsmodeller, støtteordninger, strategier og andre karakteristiske trekk ved kultur-, medie-, og kommunikasjonsbransjer. Casebasert læring står sentralt i undervisningen.

  • ARB1403

Prosjektarbeid er blitt den dominerende måten arbeidslivet er organisert i dag. Emnet gir en innføring i prosjektorganisering, arbeidsprosesser og metoder for samarbeid. Studentene får også trening i bruk av prosjektdokumentasjon og verktøy for kunnskapsdeling.

  •  ARB1404

En sentral oppgave for ledere i arbeidslivet er personlig kommunikasjon med ansatte, kunder/brukere og andre interessenter. Dette emnet gir innsikt i prinsipper for god formidling av fagkunnskap og mellommenneskelig dialog.

 

Emnene kan tas uavhengig av hverandre og i den rekkefølgen du selv ønsker.

 

Publisert 5. mai 2014 15:00 - Sist endret 17. okt. 2018 11:40