Bli kjent med Meri som tar en bachelorgrad i tverrfaglige kjønnsstudier

Meri (22) valgte å studere tverrfaglige kjønnsstudier. Hen forsto hvor mye makt våre kjønnsperspektiver har på samfunns- og individnivå, og at noen premisser måtte utfordres – på tvers av faggrener. 

Meri hadde et luksusproblem når hen skulle velge et studie: Hen hadde rett og slett for mange interesser. Meri lette lenge på nett, bladde seg gjennom program etter program og snudde hver stein.

–   Alle bachelorprogrammene manglet liksom det lille ekstra. Men så oppdaget jeg kjønnsstudier! Kjønnsforskning er noe av det kuleste å jobbe med, og man kan velge fordypning ved siden av. Det gir en frihet til å dyrke flere av interessene mine.

Et bredt og tverrfaglig studie

Som Meri merket raskt, så skiller tverrfaglige kjønnsstudier seg fra de fleste andre studier. I programmet får du en grundig utdanning innen sentrale spørsmål i kjønnsforskning, men ved siden av velger du også et annet fagområde å fordype deg i. Du står selv fritt i å velge hvilket. Meri tror det fører til at studentene får en spennende og særegen utdannelse.

–   Man velger fordypning allerede i første semester. Basis-emnene består av kjønnsstudier, men fordypningsfaget man velger er likestilt med kjønnsstudiene i mengden undervisning. Det føles litt som å ta to bachelorgrader samtidig, minus arbeidsmengden.

Meri valgte selv å ta sosiologi som sitt fordypningsfagområde og kan fortelle at det er en veldig populær kombinasjon. Men mange velger annerledes også.

–   Jeg kjenner folk som tar fordypning i historie, andre i kriminologi, men også i religionsvitenskap. Vi tar teoriene vi lærer i kjønnsforskningen inn i fordypningsfagene våre, og det tilføyer dem interessante og viktige innsyn. Det er alltid en innertier! 

Kjønnsforskning berører også menn og arbeidslivet 

For Meri er det viktig å poengtere at en utdanning i kjønnsstudier er like relevant for menn og for deres interesser i samfunnet. Programmet består av emner som tar for seg sentrale spørsmål rundt maskulinitet og hvordan forestillinger om kjønn påvirker gutter og menns livssituasjon. Meri har derfor en viktig oppfordring til alle menn som vurderer en bachelorgrad i kjønnsstudier:

–   Programmet innehar et stort mangfold og jeg kjenner flere menn som studerer på kjønnsstudier, men vi trenger flere! Kjønn er integrert i alle deler av samfunnet, og berører flere områder enn folk kanskje tror. Derfor er det viktig at tverrfaglige kjønnsstudier har stort mangfold, sånn at kunnskapen kan nå flest mulig. I tillegg er kjønnsstudier en stadig ettertraktet og relevant kompetanse å ha i arbeidslivet. I arbeidsmarkedet kan det være det lille ekstra som snur hodet til en arbeidsgiver når de vurderer jobbsøknader.

En liten, sammensveiset familie

Meri kan fortelle at bachelorprogrammet for tverrfaglige kjønnsstudier kjennes ut som en ganske liten, men sammensveiset, familie. Det er rundt 25 studenter i hvert årskull og Meri føler derfor at alle kjenner alle.

Foto: Portrett av Meri
Foto: Miriam Sørlie Larsen / UIO

Meri har en teori om hvorfor miljøet på tverrfaglige kjønnsstudier er så godt:

–   Alle kommer inn med det samme utgangspunktet. Vi er interessert i de samme problemstillingene og spørsmålene, og vi søker et åpent og trygt miljø. Da knyttes båndene veldig raskt. Jeg opplever at vi jobber for et samhold.

Samtidig legger Meri til at studentenes ulike fordypninger fører til spennende samtaler og nye perspektiver.

–   Vi studerer det samme, men vi kommer til å tilegne oss veldig ulik kunnskap gjennom fordypningen. Bachelorgraden blir veldig ulik fra person til person.

 

Studentforeninger som bygger nettverk 

Studentlivet er så mye mer enn kun forelesningssaler og arbeidskrav. Meri har bare vært student i noen få måneder, men har allerede latt seg engasjere i alt det spennende som følger med studietilværelsen.

–   Jeg er med i studentutvalget for tverrfaglige kjønnsstudier. Det høres veldig  administrielt ut, men det er egentlig bare et slags elevråd for studenter. Vi jobber for at studentene skal kjenne en større tilhørighet til studiene sine og få makt til å forme og påvirke egen studiehverdag. I praksis er det en gjeng studenter som engasjerer seg for å bedre studiehverdagen for alle. Vi arrangerer alt fra filmkvelder til foredrag. Akkurat nå setter vi sammen en stor halloweenfest!

I Oslo er det over 450 studentforeninger å velge mellom. Skulle du mot formodning ikke finne en som passer dine behov, kan du alltids starte din egen. Meri har selv vært med helt fra oppstarten av en helt ny forening:

–   Jeg er også medlem av Studentenes feministiske forening, som er helt ny og ble stiftet av studenter fra kjønnsstudier! De er i oppstartfasen, men de har planer om quizer, arrangementer og generelt å møtes utenom forelesningene. Det blir en slags forlengelse av studiene.

Hybelliv og studieliv

På studenthybelen på Grünerløkka forsøker Meri å gjøre et rom om til et hjem. Hen har en siste oppfordring til nye studenter og gir et lite innblikk i sin studiehverdag:

 –   Separer studieliv og hjemmeliv!

 Studentlivet, spennende og gøy som det er, kan lett bli altoppslukende. Da trenger       man gode studievaner.

–   Jeg prøver alltid å komme meg tidlig på lesesalen om morgenen, så jeg kan gjøre pensumlesingen og oppgaveskrivingen min der. Da er jeg godt forberedt til forelesningene senere på dagen. Der møter jeg vennene mine fra studiet. Forelesningene består ikke bare av å sitte og høre på en foreleser snakke. Det er en sosial arena og består også av oppdateringer mellom venner og å betrygge hverandre på pensum og oppgaver. Når man liker det man studerer så blir forelesningene egentlig en arena for å henge med hyggelige mennesker og diskutere spennende temaer!

Kan du løfte frem de viktige perspektivene i kjønnsforskningen inn i ditt ønskede fagfelt? Da bør du lese mer om vårt bachelorprogram her! 

Emneord: Tverrfaglige kjønnsstudier Av Joachim Tallaksen
Publisert 28. jan. 2022 15:20 - Sist endret 4. mars 2022 13:22