Karrierekurs for bachelorstudenter

Bruk studietiden til å styrke dine jobbmuligheter. Karrieresenteret ved UiO tilbyr alle bachelorstudenter karrierekurs som skal lette overgangen fra studier til jobb.

Karrierekurs for bachelorstudenter

Alle bachelorstudenter på HF får tilbud om å delta på et karrierekurs. Det settes opp fire kurs for HF-studenter vårsemesteret 2018. Du velger selv når i studieløpet du ønsker å delta. 

Kursinnhold:

  • Hvordan skaffe deg relevante erfaringer i løpet av studietiden
  • Hvilke framtidige jobbmuligheter har du med utdanningen din
  • Hvordan presentere deg for arbeidsgivere
  • Hvordan du kan styrke dine jobbmuligheter underveis i studietiden – selv om du ikke vet hva slags jobb du vil ha ennå

Kursets varighet: 2 timer

Bindende påmelding via nettskjema

NB! Våren 2018 settes det opp egne kurs for bachelorstudenter på IFIKK og ILOS. Studenter på disse programmene vil få e-post om tid, sted og påmelding til disse kursene.

Publisert 8. jan. 2018 12:44 - Sist endret 8. jan. 2018 12:44