Karrierekurs for bachelorstudenter

Bruk studietiden til å styrke dine jobbmuligheter. Karrieresenteret ved UiO tilbyr alle bachelorstudenter karrierekurs som skal lette overgangen fra studier til jobb.

Karrierekurs for bachelorstudenter

Alle bachelorstudenter på HF får tilbud om å delta på et karrierekurs. Det settes opp seks kurs for HF-studenter vårsemesteret 2019. Du velger selv når i studieløpet du ønsker å delta. Dette er det siste kurset denne våren.

Kursinnhold:

  • Hvordan skaffe deg relevante erfaringer i løpet av studietiden
  • Hvilke framtidige jobbmuligheter har du med utdanningen din
  • Hvordan presentere deg for arbeidsgivere
  • Hvordan du kan styrke dine jobbmuligheter underveis i studietiden – selv om du ikke vet hva slags jobb du vil ha ennå

Kursets varighet: 2 timer

Bindende påmelding via nettskjema

NB! Våren 2019 settes det opp egne kurs for bachelorstudentene på ILOS. Studenter på ILOS vil få e-post om tid, sted og påmelding til disse kursene.

Kurset innebærer en del research på nett, så det er viktig at du tar med egen laptop dersom du har det.

Publisert 15. jan. 2019 17:14 - Sist endret 28. feb. 2019 10:27