Utlysninger

Pågående

Tid: 15. okt. 2019

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, HL-senteret, lyser jevnlig ut ulike typer stipend. Aktuell søknadsfrist 15. oktober 2019.

Kommende

Tid: 16. okt. 2019

SUM, Senter for utvikling og miljø, utlyser stipend til høyere grads studenter som skriver om tema tilknyttet senterets forskningsområder. Søknadsfrist 16. oktober 2019.

Tidligere

Tid: 30. sep. 2019

UNICA, Network of Universities from the Capitals of Europe, ser nå etter to praktikanter til sitt kontor i Brussel i Belgia. Den ene praktikanten vil arbeide med kommunikasjon og den andre prosjekt- og kontoradministrasjon. Praksisen har varighet på minimum tre måneder, helst seks måneder eller mer. Søknadsfrist henholdsvis 30. september og 9. desember. 

Tid: 15. sep. 2019

Osloforskning utlyser stipend til høyere grads studenter. Masterstudenter kan nå søke om stipend på kr 30 000,- for arbeidet med masteroppgaver med Oslorelevant tema. Aktuell 15. september 2019.

Tid: 10. sep. 2019

Praksisplasser ledige i Budapest for studenter som ønsker å skaffe seg erfaring innen forskningskommunikasjon, redaksjonelt arbeid og organisering av arrangementer. Opptil to praktikanter vil holde til ved Corvinus Business School, del av Corvinus University of Budapest. Praksisen vil ha varighet på 5-10 måneder. Søknadsfrist 10. september 2019.

Tid: 22. juli 2019

Praksisplass ledig ved The Cambridge Judge Business School ved Universitetet i Cambridge. Praksisen har varighet på 3-6 måneder, fra oktober 2019. Søknadsfrist 22. juli 2019.

Tid: 30. juni 2019

To praksisplasser ledig ved Internasjonalt kontor ved UIC Barcelona (Universitat Internacional de Catalunya). Praksisen har varighet på et år, fra september 2019 til september 2020. Søknadsfrist 30. juni 2019.

Tid: 15. juni 2019

Berlin Global tilbyr praksisplasser for studenter som ønsker å jobbe med nyheter om kulturdiplomati i Tyskland. Praksisen har varighet på 2-3 måneder. 

Søknadsfrist medio juni 2019.

Tid: 15. juni 2019

Euradio utlyser fire praksisplasser for studenter som vil jobbe med å produsere og presentere daglige sendinger for Nantes Europe Express. Praktikantstillingene varer fra 26. august 2019 til 31. januar 2020. 

Søknadsfrist medio juni 2019.

Tid: 15. mai 2019

Praksisplass ledig ved Internasjonalt kontor ved Aarhus Universitet, for ett eller to semestre. Søknadsfrist 15. mai 2019.

Tid: 15. mai 2019

Nordens Hus i Reykjavik på Island lyser ut tre praktikanstillinger for høsten 2019 og våren 2020. Praktikantperioden vil ha varighet på minimum 5 måneder. Søknadsfrist 15. mai 2019.

Tid: 26. mars 2019

The Guild, universitetsorganisasjonen i Brussel som UiO er medlem av, utlyser to spennende praksisplasser for studenter. Det utbetales et månedlig stipend til praktikanten. I tillegg kan studenter søke om Erasmus+ stipend etter endt grad. Søknadsfrist 26. mars for oppstart april/mai eller september 2019.

Tid: 17. mars 2019

Praktikantstilling ved UNFPA Nordic Office i København ledig fra 2. september 2019 - 31. januar 2020. Studenter som avslutter graden våren 2019 søke om Erasmus+ stipend etter endt grad. Søknadsfrist 17. mars 2019.

Tid: 6. mars 2019

Praksisplass ledig for en periode på 6 måneder. Datawords spesialiserer seg på internasjonale digitale kampanjer. Arbeidsspråket er fransk og engelsk og de ønsker seg praktikanter som også behersker et skandinavisk språk. Løpende søknadsfrist.

Tid: 3. mars 2019

Praksisplass i kommunikasjonsavdelingen i ESA ledig fra 1. september 2019. Krav om oppnådd grad V19 med gode karakterer. Søkere må kunne dokumentere at de behersker både norsk og islandsk skriftlig og muntlig og ha norsk eller islandsk statsborgerskap. Søknadsfrist 3. mars 2019.

Tid: 3. mars 2019

Fulltids praktikantstilling knyttet til kommunikasjon ledig fra 5. august 2019 - 7. februar 2020. Det utbetales et månedlig stipend på 930 USD til praktikanten. I tillegg kan studenter som avslutter graden våren 2019 søke om Erasmus+ stipend etter endt grad. Søknadsfrist 3. mars 2019.

Tid: 25. feb. 2019
 

Innovasjon Norge har etablert en internship-ordning for at norske studenter skal kunne ha praksisplass ved våre kontorer i utlandet. Hensikten med internship-ordningen er å tilby norske masterstudenter praksisplass for en periode på inntil seks måneder. Følgende kontorer vil ha en internship-plass høsten 2019: San Fransisco, New York, Singapore, Cape Town og Dubai. Søknadsfrist 25. februar 2019.

Tid: 21. jan. 2019

Praksisplass ledig ved internasjonalt studientkontor for en periode på 3-6 måneder. Søknadsfrist 21. januar 2019.

Tid: 15. jan. 2019

Praksisplass ledig knyttet til administrasjon av EU-prosjektet "AuditUM - Audit et Contrôle Interne à l'Université Marocaine" ved Universitetet i Vigo, Spania.  Varighet 2-12 måneder. Gode franskkunnskaper er nødvendig . Søknadsfrist: snarest

Tid: 15. des. 2018

Euradio is looking for four students to produce and present the daily shows for Nantes Europe Express. The internship lasts from the 4th of February to the 28th of June 2019 in Nantes.

Søknadsfrist medio desember 2018.

Tid: 26. nov. 2018

Universitetsnettverket The Guild, hvor UiO er medlem, består av fjorten ulike europeiske universiteter og har sitt hovedsete i Brussel. Praksisplasser ved kontoret lyses ut to ganger i året og er åpent for søknader fra studenter ved universitetene i nettverket.

Neste søknadsfrist er 26. november 2018.

Tid: 20. nov. 2018

Praktikantstilling ledig i to ulike perioder i hhv vårsemesteret og sommeren 2019 ved Internasjonalt kontor, Sapienza Università di Roma. Søknadsfrist 20. november 2018.

Tid: 16. nov. 2018

Internship ved Internasjonalt kontor, Faculty of Business and Economics ledig i 5 måneder fra januar 2019.  Mulighet for Erasmus+ -stipend. Søknadsfrist 16. november 2018.

Tid: 2. nov. 2018

IDEA-International Institute for Democracy and Electoral Assistance i Myanmar søker praktikant til fulltidsengasjement  for 3-6 måneder. Søknadsfrist 2. november 2018.

Tid: 2. nov. 2018

IDEA-International Institute for Democracy and Electoral Assistance i Myanmar søker praktikant til fulltidsengasjement  for 3-6 måneder. Søknadsfrist 2. november 2018.