Utlysninger

Kommende

Tid: 30. mars 2018

Praksisplass ledig ved internasjonalt studientkontor for en periode på 3-6 måneder. Søknadsfrist 30. mars 2018.

Tid: 30. apr. 2018

Forlaget søker en praktikant som vil jobbe som assistentbibliograf og ønsker søkere fra ulike fagområder; språk, litteratur, arkeologi, historie, klassiske språk, filosofi med fler for en periode fra 3-12 måneder. Løpende søknadsfrist.

Tid: 11. mai 2018

Universitetsnettverket The Guild, hvor UiO er medlem, består av fjorten ulike europeiske universiteter og har sitt hovedsete i Brussel. Praksisplasser ved kontoret lyses ut to ganger i året og er åpent for søknader fra studenter ved universitetene i nettverket.

Neste søknadsfrist er 11. mai 2018.

Tidligere

Tid: 18. mars 2018

Praksisplass ledig med arbeidsoppgaver knyttet til kommunikasjon og sosiale medier for en periode på 6 måneder. Søknadsfrist 18. mars 2018.

Tid: 15. feb. 2018

Osloforskning utlyser stipend til høyere grads studenter. Masterstudenter kan nå søke om stipend på kr 30 000,- for arbeidet med masteroppgaver med Oslorelevant tema.Søknadsfrist 15. februar 2018.

Tid: 15. jan. 2018

UDs aspirantkurs er et tre-årig opplæringsprogram. Kurset er en kombinasjon av opplæring og praksis i Norge og utlandet. I 2018 vil det bli tatt opp inntil 15 aspiranter. Det er en forutsetning for opptak som aspirant at du er norsk statsborger og kan bli sikkerhetsklarert. Søknadsfrist 15. januar 2018.

Tid: 5. jan. 2018

Peter Ježek, tsjekkisk MEP (medlem av EU-parlamentet) søker praktikant til sitt Brusselkontor. Søknaden er åpen for alle som kan være interesserte uavhengig av nasjonalitet. Tsjekkisk-kunnskaper er ønskelig, men ikke et krav. Søknadsfrist 5. januar 2018.

Tid: 10. des. 2017

Interessert i Erasmuspraksis etter endt grad? Internasjonalt kontor ved University of Burgundy søker intern fra 8. januar til 29. juni 2018. Må beherske fransk flytende - både skriftlig og muntlig. Søknadsfrist 10. desember.

Tid: 1. des. 2017

Internship ledig ved «External Relations Unit» fra juli/august 2018. Søknadsfrist 1. desember.

Tid: 3. nov. 2017

Interessert i Erasmuspraksis etter endt grad? The World Organisation for Animal Health (OIE) søker praktikant i fulltidstilling.

Tid: 1. nov. 2017
Tid: 31. okt. 2017

FN-byen huser kontorene til 11 ulike FN-organisasjoner. Her er det mulig å søke praksisplass både i vår- og høstsemesteret. Flere ledige praksisplasser med søknadsfrist 31. oktober.

Tid: 31. okt. 2017

Sammen med Foreningen Norden deler UiO:Norden ut 2 stipender à 28 000 NOK til masterstudenter ved UiO som skriver masteroppgave relatert til UiO:Nordens hovedmål og tematikk. Søknadsfrist er 31. oktober 2017.

Tid: 30. okt. 2017

Vil du være med å etablere en bedrift? Studentbedrift gir deg muligheten til å bygge din egen bedrift sammen med studenter fra alle byens utdanningsinstitusjoner. Søknadsfrist for stipend: 30. oktober.

Tid: 18. okt. 2017

Praksisplass ved Oxford Brookes International ledig fra 15. januar 2018. Varighet maks 6 måneder. Søknadsfrist 18. oktober.

Tid: 18. okt. 2017

Inntil to praksisplasser ved International Student Team ledig fra januar 2018. Varighet maks 6 måneder. Søknadsfrist 18. oktober.

Tid: 13. okt. 2017

Skriver du masteroppgave innen menneskerettigheter, ytringsfrihet og/eller demokrati? Søknadsfrist for stipend: 13. oktober.

Tid: 13. okt. 2017

Praksisplass ved Universidade de Vigo ledig fra januar 2018. Varighet minimum 4 måneder - maks 12 måneder. Søknadsfrist snarest.

Tid: 15. sep. 2017

To ganger i året kan masterstudenter søke stipend på kr 25 000,- for arbeidet med masteroppgaver med Oslorelevant tema. Neste søknadsfrist: 15. september.

Tid: 31. aug. 2017

Vi har praksisopphold fra januar til juni og fra august til desember. Våre neste ledige plasser er våren 2018. Søknadsfrist: 31. august 2017.