Praksisplasser ledige ved UNICA, Belgia

UNICA, Network of Universities from the Capitals of Europe, ser nå etter to praktikanter til sitt kontor i Brussel i Belgia. Den ene praktikanten vil arbeide med kommunikasjon og den andre prosjekt- og kontoradministrasjon. Praksisen har varighet på minimum tre måneder, helst seks måneder eller mer. Søknadsfrist henholdsvis 30. september og 9. desember. 

Les mer om UNICA og se utlysningene for begge praktikantstillingene her

Legg merke til at det er ulik søknadsfrist for de to stillingene. 

Du kan søke om å ta det som Erasmus+ praksis etter endt grad (både bachelor og master):

Erasmus+ praksis etter endt grad.

Publisert 11. sep. 2019 14:37 - Sist endret 17. sep. 2019 09:54