2020

Tidligere

Tid: 1. juni 2020

Lycée Alain Chartier i Bayeux (Normandie) har en seksjon for norske elever som tar fransk baccalauréat. Assistenten i norsk språk vil undervise og fungere som støttespiller for den norske lektoren som er ansvarlig for seksjonen. Søknadsfrist 1. juni.

Tid: 10. mars 2020

Praksisplasser ledig ved European Union Intellectual Property Office - EUIPO i Alicante høsten 2020/våren 2021. Interessert i å søke? HF nominerer interesserte studenter innen 10.mars.

Tid: 1. mars 2020

Norsk-Tysk handelskammer tilbyr to praksisopphold i året. Det ene er fra januar til juni, det andre fra august til desember. Søknadsfrist 1. mars for oppstart 1. august.