Praksis etter endt grad i Pan European Seal Programme

Praksisplasser ledig ved European Union Intellectual Property Office - EUIPO i Alicante høsten 2020/våren 2021. Interessert i å søke? HF nominerer interesserte studenter innen 10.mars.

UiO har signert en avtale med Pan European Seal programme og kan nominere studenter som nylig har avsluttet graden, eller gjør det våren 2020, til programmet. Studenter som får plass på programmet vil motta 2000 euro per måned (før eventuelle lokale skattetrekk). Siden EUIPO er et EU-organ vil man ikke motta Erasmusstøtte.

Mer informasjon om EUIPO (pdf)

For HF-studenter vil det være særlig aktuelt med praksisplass innenfor følgende områder:

  • Political Sciences & International Relations
  • Linguistics
  • Communication

Varighet: 1 år

Oppstart: høsten 2020

Krav for å bli nominert:

Fullført bachelor- eller mastergrad ved HF (eller senest i vårsemesteret 2020)

Interessert?

Kontakt arbeidslivskoordinator Torunn Nyland innen 10. mars 2020.

 

Publisert 18. feb. 2020 16:55 - Sist endret 22. feb. 2020 15:46