Praksisplass ved Norsk-Tysk handelskammer høsten 2020

Norsk-Tysk handelskammer tilbyr to praksisopphold i året. Det ene er fra januar til juni, det andre fra august til desember. Søknadsfrist 1. mars for oppstart 1. august.

Du finner informasjon om praksisoppholdet og hvordan du søker på nettsiden til Norsk-Tysk Handelskammer.

 

 

Publisert 17. jan. 2020 09:31 - Sist endret 17. jan. 2020 09:31