Forskningskoordinator

Gjennom å studere filosofi har jeg lært å tenke analytisk og kritisk, sier Lene Bomann-Larsen, som er forskningskoordinator ved Krigsskolen og underviser fremtidige offiserer i Hæren i etikk og vitenskapsteori.

Lene Bomann-Larsen. Foto: Erlend Bronken

- Beskriv de viktigste oppgavene du har i jobben din i dag

- Jeg har ansvar for å initiere, lede og bidra i gjennomføringen av forsknings-og utviklingsprosjekter ved Krigsskolen. I tillegg skal jeg kvalitetssikre og fasilitere forskningsarbeid, og har ansvar  for strategier og planer for FoU-virksomheten ved skolen opp mot profesjonsutdanningens og Hærens behov. Jeg har også noe undervisning og undervisningsansvar på mine fagområder, dvs. vitenskapsteori/metode og etikk. 

- Hva liker du best med jobben din?

- Arbeidsmiljøet er veldig dynamisk, og det er morsomt å jobbe med militære. Jeg liker måten de tenker på. Dessuten lærer jeg nye ting hver dag, og går egentlig i skole selv. Det er også morsomt å jobbe i en liten institusjon hvor man kan være veldig hands-on på alle mulige prosesser. Dessuten opplever jeg jobben som veldig meningsfylt, fordi det er så viktig det vi driver med her; å utdanne offiserer for Hæren. Det handler jo faktisk om liv og død. 

- Hvordan er utdanningen fra HF relevant i denne jobben?

- Noe av fagkunnskapen fra HF er direkte relevant inn mot fagområdene på skolen. Jeg har for eksempel skrevet avhandling om krigsetikk. Militærteori og militærhistorie, som vi underviser i her, er jo dessuten humanistiske fag. Men det nyttigste er nok at jeg gjennom å studere filosofi har lært å tenke analytisk og kritisk, og samtidig er en typisk generalist. Det er nyttig når jeg skal jobbe så tverrfaglig som jeg gjør her. Uansett er det nok den uformelle læringen, snarere enn den detaljerte fagkunnskapen, som gir den viktigste kompetansen.

- Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

- Ikke sitt for deg selv og jobb med sære problemstillinger. Delta i forskjellige aktiviteter, og gjør ting ved siden av både i og utenfor studiet. Prøv deg på undervisning, formidling og samarbeidsprosjekter. CV'en din teller mer enn karakterene, og det du lærer deg utenom pensum er minst like verdifullt som det du lærer av pensum. 

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 28. apr. 2017 10:21 - Sist endret 11. mars 2021 14:30