Førsteamanuensis

Det kan være en god ide å kombinere teoretiske fag med praktisk anvendbare fag som språk og områdekunnskap, sier førsteamanuensis David Hansen ved Bjørknes Høyskole. Selv har han en ph.d. i Sør-Asia-studier.

David Hansen (Foto: Annica Thomsson)

- Beskriv de viktigste oppgavene du har i jobben din i dag

- Som førsteamanuensis i Freds- og konfliktstudier ved Bjørknes Høyskole er de viktigste oppgavene relatert til utvikling av nye fag, forelesning i fagene, veiledning av studenter, policyinnspill til departementer og NGO-er samt institusjonelt forskningssamarbeid i inn- og utland. I tillegg til dette kommer også tid til egen forskning – som jeg primært dedikerer til min forskning i og på Pakistan, og på pakistanske diasporagrupper i Vesten.

- Hva liker du best med jobben din?

- Jeg liker best dynamikken ved å arbeide ved en ny og spennende høyskole, som treffer mine interesser og utfordrer meg i forhold til mine profesjonelle så vel som personlige interesser. Jeg føler også en stor takknemlighet at vi faktisk har mulighet til en direkte og nær oppfølging og veiledning av våre utmerkede studenter – allerede fra første semesteret de går på sitt bachelorløp.

- Hvordan er utdanningen fra HF relevant i denne jobben?

- Alle mine studier samt forskerutdanningen kommer godt til nytte i min egen forskning i tillegg til mer administrative saker en stadig vekk møter på en relativt nyetablert høyskole som Bjørknes Høyskole er. Jeg føler også at den utmerkede utdannelsen jeg fikk ved UiO, ikke minst takket være et fantastisk godt fagmiljø ved IKOS, har vært en motivasjon og drivkraft for å søke tverrfaglighet. Dette er noe jeg helt klart nyter godt av i min nåværende stilling, hvor vi kombinerer aspekter fra antropologi, religions- og områdekunnskap med statsvitenskapelige disipliner.

- Da jeg begynte å studere ved UiO valgte jeg bevisst å kombinere språk (urdu) med områdefag (Sør-Asia/MØNA) og religionsfag (Islam). I tillegg hadde jeg allerede en studiebakgrunn fra statsvitenskap. Da jeg i arbeidet både med master og ph.d. penset over på antropologiske felt, fikk jeg etter hvert en bredde som blir dypt verdsatt i min nåværende stilling. Jeg har også tatt med meg gode erfaringer fra publiseringskurs, noe som ikke minst har kommet godt til nytte i utgivelsen av min bok om Pakistan, Radical Rhetoric-Moderate Behavior.

- Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

- Ikke bare tenk pragmatisk over hvilke studier som gir best mulighet for en jobb. Velg en fag-sammensetning som du selv på en måte 'forelsker' deg litt i. Min erfaring er da at drivkraften og motivasjonen holder atskillig lenger, i tillegg føler jeg at engasjementet blir sterkere. Jeg tenker selvfølgelig også at det er viktig å tenke over hvilken stilling jeg egentlig vil ha etter studiene og hva er formålet med studiene. Det er sikkert ikke bare lett med, det etter hvert så store, mylderet av studietilbud som finnes. Fnn ut hva du skal bli eller hvor du vil være om x antall år. Finn ut hva som må til av studier, slapp litt av – gi deg selv sjansen til å virkelig absorbere stoffet du introduserer for og, ikke minst, finn din egen nisje.

- Det er alltid en god ide å oppsøke potensielle fremtidige arbeidsgivere for å høre med disse om hva de faktisk legger vekt på, delta på rekrutteringsseminar og generelt følg med på stillingsutlysninger hvor en også ser hvilke krav som stilles til utdanning og praksis. Det kan være en god ide å kombinere teoretiske fag med praktisk anvendbare fag som språk og områdekunnskap. Disse fagene tilrettelegger svært ofte for studieopphold av lengre varighet i andre land. Mine erfaringer tilsier at det ofte etterspørres tverrfaglighet og selvfølgelig praktiske erfaringer.

- Det er også lurt å søke relevant arbeid i studietiden. Ofte vil slikt type arbeid være ubetalt, gjerne i frivillige organisasjoner, noe som kan virke håpløst og selvfølgelig økonomisk prøvende for mange studenter. Mine erfaringer er imidlertid at det nettopp er slik engasjement som kan hjelpe deg å 'lande en jobb' senere. For øvrig opplever jeg at HF-studenter er attraktive på arbeidsmarkedet – innen fremtidige akademiske karrierer så vel som for det private næringslivet.

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 28. apr. 2017 10:21 - Sist endret 11. mars 2021 14:30