Postdoktor

Vær proaktiv, være modig, ikke gi opp, tro på deg selv og ikke få panikk. Det er Marius Korsnes beste tips til nye studenter. Marius har en mastergrad fra Senter for utvikling og miljø, og er nå postdoktor ved NTNU.

Marius Korsnes

Hva er de viktigste oppgavene i jobben din?

- Jeg jobber som postdoktor ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier ved NTNU i Trondheim. De viktigste arbeidsoppgavene mine er knyttet til forskning og formidling innenfor temaet bærekraftig energibruk og livsstil. I forskningen fokuserer jeg på rollen forbrukere av nye former for energibruk har i lavenergibygg og nabolag i Kina og Norge. Jeg sammenligner forbrukere med hensyn til energibruk og husholdningspraksis i urbane boliger og nabolag i Kina og Norge.

- Hva liker du best med jobben din?

- Det jeg liker best er muligheten jeg har til å bruke tid på å forstå mer av samfunnet vårt og måten vi lever våre liv; og hva måten vi lever på betyr i forhold til overgangen mot en mer bærekraftig livsstil. Jeg liker også den fleksibiliteten som akademia gir i form av selv å disponere tid og innhold i arbeidsdagen.

- Hvordan er utdanningen fra HF relevant i denne jobben?

- Utdannelse fra Senter for Utvikling og Miljø har gitt meg svært nyttige perspektiver på ulikheter i verden i form av inntekt, kjønn, miljø og klima. Jeg lærte at det er viktig å stille spørsmål om hvorfor planeten vår ser ut slik den gjør i dag, og hvilke endringer som kan gjøres for å skape samfunn som er mer likeverdige, rettferdige og bærekraftige i fremtiden.

- Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

- Vær proaktiv, være modig, ikke gi opp, tro på deg selv og ikke få panikk.

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 28. apr. 2017 10:21 - Sist endret 11. mars 2021 14:30