Stipendiat

Studiet av latin styrker evnen til å jobbe systematisk, tenke kritisk, og skrive godt – egenskaper som etterspørres i de fleste yrker, sier Aske Damtoft Poulsen, som har master i Antikk kultur og klassiske språk.

Aske Damtoft Poulsen

- Beskriv de viktigste oppgavene du har i jobben din i dag

- Jeg skal utarbeide og gjennomføre et 4-årig doktorgradsprosjekt. Det første året skal jeg primært samle inspirasjon ved å ta kurser i latin og vitenskapsteori, delta på seminarer i inn- og utland, samt forsøke å få en oversikt over den faglitteraturen som vil være relevant for mitt prosjekt. Deretter følger et mer målrettet arbeid med selve avhandlingen. Jeg regner også med at jeg etter hvert vil bli bedt om å undervise.

- Hva liker du best med jobben din?

- Først og fremst at jeg får lønn for å studere. Det er klart at det er en overgang å gå fra å være student til å være stipendiat – man forventes å klare seg mer på egen hånd – men arbeidsdagene mine nå er til forveksling like dem jeg hadde da jeg var student. Jeg har frihet til å jobbe (nesten) når jeg vil og med (nesten) hva jeg vil. Det er dessuten inspirerende å være en del av et fagmiljø der alle deler ens interesse og entusiasme for faget.

- Hvordan er utdanningen fra HF relevant i denne jobben?

- Ettersom jeg hovedsakelig driver med den samme nå som jeg gjorde under studiene, er det klart at utdanningen er svært relevant. Ikke minst har jeg fått innprentet viktigheten av nærlesning. Den godeste Nietzsche skal ha sagt at filologene alene mestrer kunsten å lese godt, nettopp fordi de leser langsomt. Jeg har også knyttet bånd til forskere innenfor latinmiljøet ved universitetet Oslo. Det bør også nevnes at det nære samarbeidet med og den glimrende oppfølgingen fra professorene i latin gjorde at jeg fikk sjansen til å diskutere faglige spørsmål på et høyt nivå gjennom hele studietiden. Det har jeg stor glede av nå.

- Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

- Verden har ikke noe enormt behov for latinister, og langt mindre middelmådige latinister. Om man vil fortsette innen akademia må man belage seg på å arbeide hardt og å få svært gode karakterer. Om man skriver gode oppgaver på masternivå kan det være lurt å forsøke å få en av dem publisert i et tidsskrift; det viser at man har potensialet til å bedrive forskning på et tilstrekkelig høyt nivå. Til dem som ikke tenker å fortsette innen akademia, vil jeg si at studiet av latin styrker evnen til å jobbe systematisk, tenke kritisk, og skrive godt – egenskaper som etterspørres i de fleste yrker. Det er også verdt å nevne at studiet av latin er tverrfaglig; alt ettersom hvilke tekster man velger å lese kan man spesialisere seg innenfor svært mange ulike områder, e.g. antikk historie, middelalderhistorie, filosofi, litteraturvitenskap, teologi.

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 28. apr. 2017 10:21 - Sist endret 11. mars 2021 14:30