PhD-kandidat

Mitt viktigste råd er uten tvil å velge etter hjertet, ikke hva andre synes er «lurt», sier Michael Skjelderup. Masterstudiet i religionshistorie har vært avgjørende for hans videre jobb og akademisk karriere.

Michael Skjelderup

Hva er de viktigste oppgavene i jobben din?

– Min forskning innenfor PhD-programmet internasjonale miljø- og utviklingsstudier på Ås fokuserer på relasjonene mellom militante islamister og lokale klanstrukturer i Sør-Somalia. Hovedhensikten med prosjektet er å øke innsikten i sentrale aspekter ved borgerkrigen i Somalia og bidra med kunnskap for å forstå den videre politiske utviklingen i landet. 

- Hva liker du best med jobben din?

– Å kunne få tid og midler til å gå i dybden på meningsfulle og viktige faglige problemstillinger som har opptatt meg siden jeg skrev min masteroppgave om Somalia og militant islamisme på HF.

- Hvordan er utdanningen fra HF relevant i denne jobben?

– Masterstudiet på HF har vært direkte relevant og avgjørende for videre jobb og akademiske karriere. Temaene fra masteroppgaven på HF har bidratt til en klar retning for videre interesser og karrierevalg.

- Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

– Mitt viktigste råd, uten tvil, er å velge etter hjertet, ikke hva andre synes er «lurt». Når du kjenner engasjement og iver i det du gjør er du på rett spor. Ikke planlegg hele karrieren fra dag én. Det er fint å ha ideer om en grovretning, men vær åpen, nysgjerrig og gled deg over det du gjør og studerer her og nå.

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 5. okt. 2017 13:38 - Sist endret 11. mars 2021 14:30