Forsker

Velg fag etter interesse og evne – du får en jobb når du er ferdig, anbefaler Iselin Stensdal, som er forsker ved Fridtjof Nansens Institutt og har en master i Chinese Studies.

Iselin Stensdal

- Beskriv de viktigste oppgavene du har i jobben din i dag

- Kjernevirksomheten på Fridtjof Nansens Institutt (FNI) er samfunnsvitenskapelig forskning. Vi produserer fagfellevurderte artikler og bøker som publiseres på gode forlag. Forberedelse til og deltakelse på konferanser og seminarer tar også noe av min arbeidstid. Jeg reiser et par ganger i året, enten til konferanser eller i forskningssammenheng. For tiden har jeg også ansvar for hjemmesiden til et forskningsprosjekt. Annen formidling som kronikkskriving og småforedrag krydrer også hverdagen.

- Hva liker du best med jobben din?

- At jeg får betalt for å lære mer om ting jeg lurte på og andre ting jeg ikke visste at jeg lurte på, og det ærefulle oppdraget å fortelle videre om alt dette.

- Hvordan er utdanningen fra HF relevant i denne jobben?

- Kunnskap om Kina og kinesisk! Jeg lærte også mye kinesisk under utvekslingoppholdet på universitetet Fudan i Shanghai hvor jeg tok emnene kinesisk 5 og 6. En fordypning i  statsvitenskap ved siden av kinakunnskapen er også jobbrelevant. UiO har dessverre ikke ‘double majors’ som man har i USA, men jeg tok likevel en ekstra fordypning i statsvitenskap i tillegg til det som var kravet for å få en grad, fordi jeg mente det var viktig å ha en fagdisiplin å forankre kinakunnskapen i. 

- Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

- Tenk både med hjerte og hjerne. Velg fag etter interesse og evne. Ikke bli siviløkonom fordi det nokså sikkert gir en god framtidig inntekt, hvis du har matematisk dysleksi. Samtidig er det også lurt å tenke på hvilke konkrete muligheter du ser for deg i en fremtid jobb og undersøke dem. Om man er interessert i forskning har både forskningsinstitutter og flere andre steder tilbud for studenter som skriver masteroppgave. Ta kontakt og hør med de du kunne tenke deg å samarbeide med, gjerne i god tid før oppgaven skal skrives, om ikke annet kan du kanskje få gode tips. Men det viktigste er å ikke miste motet - du får en jobb når du er ferdig, selv om du ikke var best i klassen, leder i studentforeningen, frivillig på mange arrangementer, eller kongen i kantina.

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 28. apr. 2017 10:21 - Sist endret 11. mars 2021 14:30