Ungdomssekretær og vitenskapelig assistent

Jeg er heldig og jobber med forhold knyttet til likestilling og arbeidsmarkedet, noe som var en sentral del av studiene mine, sier Linn Andersen. Hun er ungdomssekretær i LO og vitenskapelig assistent ved UiB.

Linn Andersen

- Beskriv de viktigste oppgavene du har i jobben din i dag

- I LO vil jeg uten tvil si at den viktigste oppgaven jeg har er å informere og bevisstgjøre mennesker om deres rettigheter i arbeidslivet. Alt fra unge mennesker i skolealder til godt voksne mennesker som har vært en del av arbeidslivet i mange år.

Som vitenskapelig assistent og ansvarlig for Oslo-delen av et EU-prosjekt vil jeg si at det viktigste er at jeg følger opp aktuelle kandidater for intervjuer, fremmer prosjektet på en mest mulig profesjonell måte og har en åpen dialog med prosjektlederne om fremgang og utvikling.

- Hva liker du best med jobben din?

- Som en del av LOs distriktskontor Oslo og Akershus er jeg så heldig å få være med på mye spennende som involverer alt fra konferanser til skolebesøk til bevisstgjøringsaksjoner til møter med Byrådet og samarbeid med enheter som NAV og Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). Med andre ord, den varierte arbeidshverdagen med mulighet til kontinuerlig å utvikle min egen og andres kompetanse gjennom samarbeid på tvers av organisasjoner og enheter.

Det beste med jobben som vitenskapelig assistent er at jeg er relativt fri til å jobbe når jeg vil og hvor jeg vil. I tillegg til at jeg får fortsette å holde den kritiske og forskningsrettede tankevirksomheten i gang i motsetning til mange jeg kjenner som sier at forskningsverdenen blir fjernere og fjernere for hver dag som går.

- Hva av det du lærte på HF har du hatt størst nytte av i denne jobben?

- Jeg er jo veldig heldig som jobber med noe som jeg brenner for og som har vært en sentral del av studiene mine - likestilling og arbeidsmarkedet. Noe av det sentrale i masteroppgaven min var å se på hvordan policydokumenter implementeres og utføres i en organisasjon i praksis. I LO og fagbevegelsen generelt er det nettopp policydokumenter og etablerte avtaler som vi følger opp og sørger for at mennesker i arbeidslivet blir informert om og får et bevisst forhold til.

Med hensyn til forskningen må det være måten å tenke på og hvordan man vurderer og forstår informasjon. I tillegg til det metodiske. Det metodologiske er for så vidt sentralt for begge jobbene.

- Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

- Finn ut hva som eksisterer av jobbmuligheter. Man vil aldri få en full oversikt, men bare ved å snakke med folk og lese artikler og lignende innenfor ditt interessefelt så vil man hele tiden oppdage nye mulige arbeidsplasser. Personlig tenkte jeg aldri på LO som en mulig arbeidsplass helt til jeg ble huket inn av min nåværende kollega – og jeg kan sverge på arbeidsmiljøloven at jeg elsker jobben min og at LO virkelig er en drømmearbeidsplass for mitt vedkommende.

Hvis du vil fortsette med forskning – vær tilgjengelig, knytt kontakter og snakk med mennesker som forsker på områder hvor du kan bidra og tilføre prosjektet verdifull kompetanse.

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 28. apr. 2017 10:21 - Sist endret 11. mars 2021 14:30