Seniorrådgiver

Internasjonal kompetanse er gull verdt! Ta et utenlandsopphold som del av graden din, anbefaler Bendik Flomstad. Han har en master i tysk språk og jobber med utdanningspolitikk i Samfunnsviterne.

Bendik Flomstad

- Beskriv de viktigste oppgavene du har i jobben din i dag

- Samfunnsviterne er en arbeidstakerorganisasjon for samfunnsvitere og humanister. Vi jobber for våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår og for å fremme deres faglige og økonomiske interesser. Som seniorrådgiver i fagpolitisk avdeling jobber jeg med utdanningspolitikk og koblingen mellom akademia og arbeidsliv, karriereutvikling og fagenes status i samfunnet.
  
- Hva liker du best med jobben din?

- Først og fremst liker jeg å jobbe for en sak jeg tror på. Samfunnsvitere og humanisters kompetanse er viktig både i arbeidslivet og for samfunnet. Mine konkrete arbeidsoppgaver varierer etter hva som er foreningens satsningsområder. Det gjør at jeg stadig får sette meg inn i nye tema og utvikle meg. Nå jobber jeg for eksempel med hvordan man kan styrke kvaliteten i utdanningen. Jeg trives også med å jobbe i et tverrfaglig miljø hvor man kan lære av hverandres forskjellige fagområder.

- Hva av det du lærte på HF har du hatt størst nytte av i denne jobben?

- Min erfaring fra tysk, filosofi og statsvitenskap har vært svært nyttig for den jobben jeg gjør i dag. Når jeg jobber med politiske problemstillinger er det en styrke å ha trening i kritisk tenkning og kunne se hvordan språk, logikk og argumentasjon brukes for å fremme forskjellige interesser. Det å kunne analysere, forstå og formidle kunnskap om sammensatte problemstillinger er noe jeg har stor nytte av i min arbeidshverdag. Dette er noe vi som humanister og samfunnsvitere behersker bedre enn mange andre.

- Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

- Engasjer deg ved siden av studiene, jobb frivillig, sjekk trainee-ordninger og få arbeidskompetanse ved siden av studiene. Ta gjerne et studieår i utlandet, internasjonal kompetanse er gull verdt. Tenk alternativt, stå på og ikke gi deg. Jeg fikk min første jobb gjennom vikarbyrå og startet med enklere arbeidsoppgaver. Etter hvert fikk jeg muligheten til å jobbe med andre spennende oppgaver. Sist men ikke minst, er det viktig å kunne sette ord på og fortelle andre hva du faktisk kan.

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 28. apr. 2017 10:21 - Sist endret 11. mars 2021 14:30