Politisk rådgiver

I arbeidet som politisk rådgiver i Arbeiderpartiet er fagkunnskapen fra HF en viktig ballast, sier María T. Hevzy, som har master i Midtøsten- og Nord-Afrika-studier.

María T. Hevzy. Foto: Bernt Sønvisen

- Beskriv de viktigste oppgavene du har i jobben din i dag

- Det er litt vanskelig å beskrive, jobber med mye forskjellig avhengig av hvilken fase partiet er i. Akkurat nå jobber jeg mye med programprosess og kontakt med ulike organisasjoner, bedrifter, etc. Når det er valgkamp jobber jeg med ting som relaterer seg til valgkamp. Det er ikke sånn at man bare jobber med ett område. Når det er sagt har jeg jobba mye med tro- og livssynsspørsmål, integreringsspørsmål, internasjonale saker, vanlig organisasjonsarbeid og mye mer. 
  
- Hva liker du best med jobben din?

- Det føles også godt å jobbe for et høyere mål som handler om at alle mennesker skal få like muligheter uavhengig av hvem de er og hvor de kommer fra. Alt vi gjør handler om å nå det målet. Derfor er det godt å se at vi faktisk innfrir det vi har sagt vi skal gjøre, og at vi har planer for å møte de utfordringene som kommer i tida framover. Det er også kjekt at ingen dager er like, og oppgavene er varierte.  

- Hva av det du lærte på HF har du hatt størst nytte av i denne jobben?

- Det å jobbe strukturert har jeg fått veldig god bruk for. Samt kultur- og religionskunnskapen. Utover det tror jeg det er mest erfaringer i oppveksten og ved siden av studiene som har vært relevante.  

- Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

- Jeg tror det er viktig å være aktiv i andre ting ved siden av studiene og skaffe seg et godt nettverk å trekke på. Når man skriver oppgaver og velger problemstillinger å se nærmere på i oppgaver o.l. så mener jeg det er lurt å skrive om noe som har mest mulig relevans for samfunnet vi lever i dag.

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 28. apr. 2017 10:21 - Sist endret 11. mars 2021 14:30