Kommunikasjonsrådgiver

Arbeidet med masteroppgaven i historie lærte meg å tenke både kritisk og kreativt. Dette er nyttig når jeg jobber analytisk med tekst i ulike formater, sier Bastian E. Klunde, kommunikasjonsrådgiver i Klimastiftelsen ZERO.

Bastian Engelsen Klunde

- Beskriv de viktigste oppgavene du har i jobben din i dag

- Det viktigste jeg gjør i min jobb er å være en lagspiller for fag- og politikkansvarlige innenfor feltene byggpolitikk, fornybar energiproduksjon og fornybare investeringer i organisasjonen. Sammen diskuterer vi aktuelle problemstillinger, og utarbeider leserinnlegg, kronikker og medierigger som danner grunnlaget for innsalg av saker i media. Videre har jeg ansvar for digital kommunikasjon på forskjellige flater, samt gjennomføring av både store og små prosjekter og arrangementer.
  
- Hva liker du best med jobben din?

- Jeg stortrives med å få jobbe med nye problemstillinger og aktuell politikk på et felt som er både viktig for meg personlig, og sentralt i utviklingen av vårt samfunn og vår økonomi. Ingen dager er like, jeg har gode kolleger og stor innflytelse over hvilke arbeidsoppgaver jeg jobber med.

- Hva av det du lærte på HF har du hatt størst nytte av i denne jobben?

- Årene på Blindern ga meg dyp samfunnsinnsikt. Arbeidet med masteroppgaven om norsk pengepolitikk og innføringen av inflasjonsmålet i Norge, lærte meg å tenke både kritisk og kreativt rundt politikk og økonomi. Siden jeg daglig jobber analytisk med tekst i ulike formater, fra twitter til kronikker, har arbeidet med bl.a. masteroppgaven vært til stor hjelp.

- Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

- Skriv oppgaver om temaer som interesserer deg, men som også gir deg kunnskap som vil være relevant for en fremtidig jobb. Det er kombinasjonen av alt du gjør under studietiden som danner beslutningsgrunnlaget for om du får en jobb eller ikke, så vurder å jobbe (frivillig eller lønnet) med et tema du interesserer deg for ved siden av studiene.

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 28. apr. 2017 10:21 - Sist endret 11. mars 2021 14:30