Rapid Response Team-medlem

Skaff deg en praktikantstilling og lær et ekstra språk i tillegg til engelsk, hvis du vil jobbe med nødhjelp eller bistand, anbefaler Annelies Ollieuz. Hun koordinerer utdanning i nødsituasjoner for Flyktninghjelpen / UNICEF.

Annelies Ollieuz

- Beskriv de viktigste oppgavene du har i jobben din i dag

- Som Rapid Response Team medlem er jeg på utenlandsoppdrag 60 % av tiden. Jeg reiser på kort varsel, hvis nødvendig innen 48 timer, for å koordinere utdanningsbehovet i en nødsituasjon. Det kan innebære kartlegging av behovene eller koordinering av FN-organisasjoner og internasjonale og nasjonale NGOer som deltar i selve responsen, vanligvis i samarbeid med utdanningsdepartementet i landet. Sistnevnte er det jeg gjør i Damaskus, hvor jeg har vært de siste fem månedene.
  
- Hva liker du best med jobben din?

- Jeg setter stor pris på kombinasjonen av arbeid i felt og på globalt nivå. Initiativer som blir tatt på globalt nivå er ikke alltid tilpasset situasjonen i felt. Det at jeg reiser frem og tilbake mellom begge nivåene gjør at jeg kan sørge for at støtten som gis til kolleger i felt faktisk er tilpasset deres behov.

- Hva av det du lærte på HF har du hatt størst nytte av i denne jobben?

- Min erfaring fra feltarbeid betyr veldig mye for jobben min. Jeg har lært å se situasjoner fra lokalbefolkningens perspektiv. Det er veldig nyttig når jeg er nødt å ta avgjørelser ganske kjapt etter en natur- eller annen type katastrofe. Jeg har også lært å bearbeide store mengder dokumenter. Det har jeg nytte av når jeg skal sette meg inn i en ny kontekst på kort tid. Hver kartlegging jeg gjør av behov i felt er faktisk en større eller mindre forskningsrapport, så jeg synes generelt at min forskningsbakgrunn er veldig god å ha.

- Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

- Hvis du er interessert i å jobbe innenfor bistand eller nødhjelp, ta en praktikantstilling som en del av studiene eller med en gang etterpå. Det er ikke lett å komme seg inn i denne typen arbeid. Det er mange om beinet og det kreves vanligvis at man har relevant arbeidserfaring fra en NGO eller FN-organisasjon i felt – og da teller feltarbeid ikke. Ellers så vil jeg anbefale alle å lære et ekstra språk, i tillegg til engelsk. Akkurat nå skriker den humanitære verden etter erfarne nødhjelpsarbeidere som snakker fransk (for Sahelregionen) eller arabisk (for Syriakrisen).

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 28. apr. 2017 10:21 - Sist endret 11. mars 2021 14:30