Rådgiver jenters rettigheter og utdanning

Faglig grundighet gir tiltro blant kolleger, samarbeidspartnere og publikum, sier Elise Skarsaune. Hun er religionshistoriker og rådgiver i Plan Norge.

Elise Skarsaune

- Beskriv de viktigste oppgavene du har i jobben din i dag

- Jeg jobber i Plan Norges programavdeling, i et lite team som jobber med tematisk rådgivning og politisk påvirkning. Mine ansvarsområder er jenters rettigheter og utdanningsspørsmål, og jeg skal fungere som fagressurs for kolleger i Norge og våre samarbeidsland på disse temaene, samt arbeide strategisk med påvirkning av norske politiske prioriteringer i utviklingssamarbeidet. Hvis jeg lykkes i jobben min skal jenters rettigheter og utdanning bli tydeligere prioriteringer i norsk bistand både i budsjetter og i politisk debatt i årene som kommer.
  
- Hva liker du best med jobben din?

- Jeg liker godt at jeg både får bruke kunnskap jeg har fra før om kjønn og likestilling, og lære et nytt fagfelt å kjenne, utdanning. Etter at jeg forlot UiO har jeg jobbet i to ulike likestillingsorganisasjoner, Reform – ressurssenter for menn i Oslo og UN Women i Beijing. Erfaringer og kunnskap herifra får jeg brukt i arbeidet i Plan, samtidig som at jeg også får lære meg noe jeg ikke kan så mye om fra før. Å arbeide med påvirkning handler om å bygge relasjoner, noe jeg trives veldig godt med. Også synes jeg jo selvfølgelig at det er veldig viktige spørsmål og saker jeg jobber med – det er mye motivasjon i å jobbe for at barn verden over skal få realisert sine grunnleggende rettigheter! 

- Hva av det du lærte på HF har du hatt størst nytte av i denne jobben?

- Når man er ansatt for å være en faglig rådgiver i en organisasjon, tenker jeg at den HF-refleksen man har om å sette seg grundig inn i ting, holde seg faglig oppdatert på feltet og ville basere meninger på et trygt bevisgrunnlag kommer godt med. Faglig grundighet gir tiltro blant kolleger, samarbeidspartnere og publikum.

- Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

- Mitt første tips ville være å fokusere på noe i masteroppgaven man kunne tenke seg å jobbe med litt etterpå – for meg ble i hvert fall temaet jeg belyste i masteroppgaven min en inngangsbillett til både den første jobben jeg fikk etter at jeg var ferdig studert, og til en masse morsomme oppdrag som foredragsholder bl.a. Mitt andre tips ville være å undersøke muligheter for å arbeide som studentpraktikant innen en institusjon eller bransje man er spesielt interessert i. Da jeg jobbet i UN Women hadde vi masse kjempeflinke ‘interns’ som senere gikk ut i gode og relevante jobber, og erfaringa de hadde fått hos oss var helt klart en fordel i jobbjakta.

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 28. apr. 2017 10:21 - Sist endret 11. mars 2021 14:30