Prosjektleder

HF-utdanningen har gjort Marte von Krogh flink til å diskutere og argumentere ut fra forskjellige kunnskapssystem. Og bygge bro mellom dem. Dette er viktig i jobben som prosjektleder i Oikos - Økologisk Norge.

Marte von Krogh

- Beskriv de viktigste oppgavene du har i jobben din i dag

- Jeg jobber i en interesseorganisasjon for økologisk produksjon og forbruk. Her jobber vi både politisk og praktisk. Jeg leder et par prosjekter som retter seg mot større arrangører i Norge, og veileder disse om hvorfor og hvordan servere økologisk mat – som et ledd i deres miljø- og helsestrategi.

- Jeg har mye praktisk oppfølging av eksterne aktører – både arrangører av kultur- og idrettsarrangement, og produsenter og distributører av økologisk mat. Jeg setter i gang prosesser som munner ut i konkrete resultat, samtidig som jeg jobber mye med kunnskapsformidling og holdningsskapende arbeid. I tillegg til fokus på eksterne aktører og prosesser, fyller jeg en rekke roller internt i organisasjonen. Her jobber jeg både med faglige saker, kommunikasjon og organisasjonsbygging.
 
- Hva liker du best med jobben din?

- Den innehar stor grad av variasjon! Jeg jobber på mange områder, og har stor grad av frihet til å selv utforme jobb og arbeidshverdag. Mye frihet, mye ansvar.

- Samtidig var det veldig tilfredsstillende etter (litt for) mange år på universitetet å begynne i en jobb som er forholdsvis konkret, og å jobbe med faktiske prosesser som gir tydelige resultat. Jeg får i aller høyeste grad brukt mitt personlige engasjement; å fremme bevissthet om tema tilknyttet økologi og miljø. Sånn sett føler jeg meg privilegert som får jobbe med noe jeg brenner for. Samtidig er det også en utfordrende arbeidsplass, hvor vi stadig vekk må overvinne motgang og motargument.

- Hvordan er utdanningen fra HF relevant i denne jobben?

- Man må beherske å jobbe selvstendig! Og å tenke konkret om komplekse system. Jeg har tatt en mastergrad som fokuserer på tverrfaglig forståelse av miljø og bærekraft, og dette har jeg også stor nytte av i jobben, fordi økologi handler om en helhetlig tilnærming til natur og samfunn. Jeg er i kontakt med mange forskjellige (fag)miljøer. Derfor er det viktig å kunne diskutere og argumentere ut fra forskjellige kunnskapssystem, samt forsøke bygge bro mellom disse.

- Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

- Engasjer deg underveis! Gjør noe ved siden av studiene – frivillig arbeid, jobb, ta et semester ute. Forsøk å kombinere teori og praksis. Skaff deg et nettverk og ”real-life experience”.

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 28. apr. 2017 10:21 - Sist endret 11. mars 2021 14:30