Redaktør og daglig leder

Engasjer deg i studietiden! Gjennom ulike studentaktiviteter kan du tilegne deg relevant arbeidserfaring, anbefaler Hans Olav Arnesen, religionshistoriker, redaktør og daglig leder for nettstedet Religioner.no.

Hans Olav Arnesen

Beskriv de viktigste oppgavene du har i jobben din i dag?

– Religioner.no AS er et ideelt aksjeselskap som er lite, og jeg har derfor en lang rekke oppgaver som ellers ville vært fordelt på flere. Ved siden av selve driften av virksomheten står jeg for layout og redigering av tekster, men skriver også selv.

Hva liker du best med jobben din?

– Å se unge skribenter utvikle sine skriveferdigheter hos oss er veldig stimulerende. Trolig i likhet med de fleste andre som studerer eller har studert religionshistorie synes jeg det er spennende å være i ulike religiøse rom og miljøer, samt følge med på ulike etikk- og livssynsdebatter. Ellers er det også svært hyggelig når jeg får gode tilbakemeldinger fra lesere eller intervjuobjekter.

Hvordan er utdanningen fra HF relevant i denne jobben?

– I Religioner.no har jeg nytte av utdanningen hele tiden. Eksempelvis er den redaksjonelle linjen i Religioner.no direkte inspirert av en religionsfaglig tilnærming kalt agnostisk metodologi. Ved å sette ulike konkurrerende sannhetskrav i parentes, og la være å ta stilling til sannhetsgehalten i dem, kan man behandle ulike tros- og livssyn på en mest mulig likeverdig og noenlunde nøytral måte.

Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

– Engasjer deg i universitetsaktiviteter utenom studiene. Ikke bare gir det kommende arbeidsgivere et godt inntrykk av deg, men gjennom ulike studentaktiviteter har du også anledning til å tilegne deg svært mye kompetanse gratis. Det kan ofte bli svært kostbart å skaffe seg denne kunnskapen i ettertid.

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 28. apr. 2017 10:21 - Sist endret 11. mars 2021 14:30