Informasjonskonsulent

Vitenskapsbutikken bidro til at medieviter Harald B. Borchgrevink etablerte nettverk innenfor fagområdet forsvarspolitikk, der han nå arbeider som informasjonskonsulent.

Harald Bonaventura Borchgrevink

- Beskriv de viktigste oppgavene du har i jobben din i dag?

- Primæroppgaven er informasjonsformidling om norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Det innebærer å arrangere konferanser med foredrag om relevante emner innenfor fagfeltet, besøke skoler og organisasjoner for å informere om norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk, samt arrangere rollespillet "Fred og Konflikt" der deltagerne får innsikt i beslutningsprosesser og utformingen av nasjonal og internasjonal sikkerhetspolitikk. Videre er jeg skribent i vårt kontaktblad "Folk og Forsvar", og har i tillegg vært med i planlegging og gjennomføring av studieturer i inn- og utland.

- Hva liker du best med jobben din?

- Utvilsomt å kunne arbeide kontinuerlig med fagfeltet jeg har utdannet meg innenfor. Som informasjonskonsulent er det kritisk å holde seg oppdatert på forsvars - og sikkerhetspolitikk, både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg møter vi svært mange mennesker i løpet av en sesong. Det gir innsikter fra regioner og fagfelter som bidrar til en helhetlig forståelse. 

- Hvordan er utdanningen fra HF relevant i denne jobben?

- Det er - kanskje overraskende - svært mange teoretiske perspektiver man får bruk for også i det praktiske arbeidet. Kommunikasjonskanaler, medieinstitusjoner, perspektiver på ytringsfrihet og demokrati samt offentlighet og forvaltning er alle temaer jeg har fått bruk for i mitt nåværende virke. Videre var jeg tidlig ute og knyttet kontakt med Vitenskapsbutikken, som igjen førte til at jeg inngikk et prosjektsamarbeid med Forsvarsdepartementet i arbeidet med min masteroppgave "Ytringsfrihet i vår sikkerhetspolitiske situasjon - en analyse av motsetningsforholdet mellom åpenhet og hemmelighold rundt Forsvarets internasjonale operasjoner i Afghanistan". Dette ga meg et nettverk av fagpersoner jeg kunne lene meg på i oppgaven, og antagelig et fortrinn da jeg søkte sysselsetting innenfor forsvars- og sikkerhetspolitikk etter endt utdannelse.  

- Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

- Ta tidlig kontakt med bedrifter og personer innenfor området du ønsker å arbeide med etter studiene. Dette kan både være nyttig for arbeidet med en masteroppgave, og for jobbmulighetene når oppgaven er levert. Her er Vitenskapsbutikken et nyttig verktøy. Personlig søkte jeg også stipendiat i Folk og Forsvar kort tid etter at masteroppgavens tema var på plass, og fikk derav muligheten til å kombinere studier med arbeid innenfor fagfeltet. Dette krever disiplin, men gir enormt faglig utbytte.

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 28. apr. 2017 10:21 - Sist endret 11. mars 2021 14:30