Produktutvikler

Teoretisk kunnskap gir deg store muligheter for å vurdere problemstillinger fra mange vinkler og på den måten treffe mer solide beslutninger. Det mener medieviter Hans Martin Cramer, som er produktutvikler i Aftenposten.

Hans Martin Cramer

- Beskriv de viktigste oppgavene du har i jobben din i dag?

- Jeg jobber med å identifisere og utvikle nye redaksjonelle produkter for Aftenposten. Det innebærer alt fra analyse til konseptutvikling og prosjektledelse.

- Hva liker du best med jobben din?

- Spennet i arbeidsoppgaver er veldig stort, samtidig som det krever at jeg hele tiden er kreativ og tenker innovasjon og videreutvikling. Som produktutvikler har man stor påvirkning på hvordan et sluttresultat blir seende ut og det er fint å kunne prege hverdagen til våre brukere og lesere.

- Hvordan er utdanningen fra HF relevant i denne jobben?

- I løpet av min arbeidskarriere har det først og fremst vært det grunnleggende teoretiske perspektivet på mediene som har vært mest nyttig for meg. Det har gitt meg et solid grunnfjell for å forstå hvordan mediemarkedet fungerer og hvordan mediene påvirker og samhandler med samfunnet.

- Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

- Som HF-student må man være flink til å omforme den teoretiske kunnskapen over i praktisk arbeid. Teoretisk kunskap er ikke ensbetydende med å stå uten praktisk erfaring - det gir deg derimot store muligheter for å vurdere problemstillinger fra mange ulike ståsted og dermed treffe mer solide beslutninger. Det er en egenskap man bør være flink til å fremheve når man går ut i arbeidslivet.

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 28. apr. 2017 10:21 - Sist endret 11. mars 2021 14:30