Seniorrådgiver

Det viktige i dagens arbeidsliv er ikke nødvendigvis hva du kan, men hvordan du bruker det du kan, sier Frøydis Johannessen. Hun har master i journalistikk og jobber ved Nordisk Ministerråd/Nordisk Råd i København.

Frøydis Johannessen

- Beskriv de viktigste oppgavene du har i jobben din i dag?

- Min viktigste oppgave er å bidra til å fremme politikken til Nordisk ministerråd og Nordisk råd. I tillegg foregår det en lang rekke andre initiativer og prosjekter innenfor det nordiske samarbeidet der jeg har en koordinerende eller utøvende rolle. Nordisk råds priser er et eksempel. Jeg har også redaktøransvar for Nordisk ministerråds hjemmeside.

- Hva liker du best med jobben din?

- Jeg liker at jobben er variert, og at det er store utfordringer og mye å lære.

- Hvordan er utdanningen fra HF relevant i denne jobben?

- Det viktigste jeg lærte på studiet var å stole på egne vurderinger. Masterstudiet i journalistikk har engasjerte professorer som inspirerte meg til å tenke selv, og til å argumentere for egne standpunkter. Selvfølgelig tok jeg med meg mye faglig kunnskap, men faglig kunnskap finnes også på google. Det viktige i dagens arbeidsliv er ikke nødvendigvis hva du kan, men hvordan du bruker det du kan.

- Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

- Ikke gi opp! Å få avslag på jobbsøknader betyr ikke at det er noe galt med deg. De aller fleste jeg kjenner har søkt mange jobber før de fikk napp. Det er også viktig å være innstilt på arbeide seg oppover. For min egen del hadde jeg lang arbeidserfaring før jeg jeg begynte på masteren. De færreste går rett ut i en drømmejobb, så det er viktig å være åpen for å samle erfaring i dårlig betalte/ mindre spennende jobber de første årene. Jeg vil også varmt anbefale Karrieresenteret på UiO som har gitt meg veldig god hjelp.

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 28. apr. 2017 10:21 - Sist endret 11. mars 2021 14:30