Vaktsjef

På HF lærte jeg å være kritisk til kilder, tenke analytisk, og å stille riktig spørsmål for å få de gode svarene, sier Kjersti Johannessen, som er vaktsjef for nyhetsavdelingen i tv2.no og har en master i Sør-Asia-studier.

Kjersti Johannessen

- Beskriv de viktigste oppgavene du har i jobben din i dag?

- Jeg er vaktsjef for nyhetsavdelingen på tv2.no. Det betyr at jeg prioriterer nyhetssaker, delegerer arbeidsoppgaver, veileder journalistene og koordinerer i forhold til andre avdelinger i TV 2. I tillegg skriver jeg artikler selv når tiden tillater det. Jeg var reporter i tre år før jeg ble redaksjonell leder. 

- Hva liker du best med jobben din?

- At det er så variert og at man ikke aner hvordan dagen skal bli før man kommer på jobb. Det er en hektisk tilværelse, hvor jeg får være med å sette dagsorden og dekke store saker, som 22.7 og den påfølgende rettssaken, politiske begivenheter i Norge og utlandet, ulykker og krim. Vi har et veldig bra arbeidsmiljø i TV 2, hvor man blir oppfordret til å jobbe frem ideer og være med på å forme sin egen jobbsituasjon, sammen med noen av landets beste journalister. 

- Hvordan er utdanningen fra HF relevant i denne jobben?

- Å være kritisk til kilder, tenke analytisk, og å stille riktig spørsmål for å få de gode svarene. Som journalist er det viktig med et godt og tydelig språk. Den omfattende skrivetreningen i studietiden har jeg glede av hver dag. 

- Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

- Gjør hva du kan for å skaffe deg relevant praksis mens du studerer, enten som deltidsansatt eller praktikant. Jeg var hospitant ved ambassaden i Katmandu gjennom Internasjonalt prosjektsemester (InterPro). Det var en fantastisk mulighet til å kombinere studielærdom med å opparbeide relevant arbeidserfaring, som jeg hadde nytte av da jeg kom hjem. Jeg fikk jobbe med spennende saker, samtidig som jeg kunne samle informasjon som jeg senere brukte i masteroppgaven min. I tillegg lærte jeg mye om Nepals kultur og politikk gjennom seks måneder i landet.  

Å bygge CV mens man studerer gir gevinst når studiene er avsluttet og du skal søke fast jobb. Og om du ikke får drømmejobben med en gang, så ikke gi opp. Jobber man hardt og griper de sjansene som kommer, får man mer ansvar etter hvert. Det holder at én oppdager hvor flink du er, og gir deg sjansen.

Les intervju om InterPro-oppholdet i Nepal.

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 28. apr. 2017 10:21 - Sist endret 11. mars 2021 14:30