Rådgiver nye medier

Bruk mye tid på å få et overblikk, og forsøk å formulere og formidle til andre det du erverver deg av kunnskap. Så kommer jobben av seg selv, mener filosof Helge Kaasin, som er rådgiver for nye medier i NRK.

Helge Kaasin

- Beskriv de viktigste oppgavene du har i jobben din i dag?

- Noen av mine viktigste oppgaver er utredningsarbeid i forhold til NRKs merkevarer på nett og den operative forvaltningen av disse, rekruttering og faglig oppfølging av medarbeidere som jobber med brukervennlighet og design, holdningsskapende arbeid i forhold til universell utforming og annet som berører brukeropplevelse, samt noe interaksjonsdesign og konkret utforming av skjermbaserte tjenester.

- Hva liker du best med jobben din?

- Jeg liker at arbeidsoppgavene er varierte, at jeg i stor grad kan styre hverdagen min selv, og at det er så mange spennende mennesker og fagkombinasjoner i NRK. Jeg liker også godt at jeg kan få ut andre sider ved meg selv i jobben. Jeg er nå i gang med naturprogram nummer to hvor jeg har deltatt og filmet fra klatreekspedisjoner på Svalbard.

- Hvordan er utdanningen fra HF relevant i denne jobben?

- Mitt hovedfagsarbeid i filosofi var innenfor handlingsteori, og omhandlet grunnleggende definisjoner og problemstillinger i forhold til hva handlinger er og hvordan de er motivert. I tillegg til å være intenst teoretisk, så var dette et analytisk arbeide som krevde – som så mye annet innenfor filosofi – at man stilte seg utenfor og snudde spesielt på de steinene man til daglig tar for gitt. Det å jobbe med interaksjonsdesign spesielt og brukskvalitet generelt, er nettopp å se på hva som motiverer brukere til handling, samt å avdekke og inkludere de uuttalte virkemidlene som skiller god brukeropplevelse fra dårlig. Utdannelsen min har gitt meg en varhet for å avdekke det usagte, det som tas for gitt.

- Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

- Ikke tenk på det! Finn det du interesserer deg aller mest for og bruk all kraft på å bli god på det. Bruk mye tid på å få et overblikk, og forsøk å formulere og formidle til andre det du erverver deg av kunnskap. Så kommer jobben av seg selv.

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 28. apr. 2017 10:21 - Sist endret 11. mars 2021 14:30