Journalist

Studiene på HF har gitt meg en forståelse for vitenskap og teori som er gull verdt i jobben som journalist i Forskerforum, sier Siri Lindstad, som har en master i journalistikk.

Siri Lindstad

- Beskriv de viktigste oppgavene du har i jobben din i dag?

- Jeg leverer saker til det månedlige magasinet Forskerforum, der jeg skriver om forskningspolitikk og forskernes hverdag. Skriver både lengre featuresaker og kortere nyhetssaker.

- Hva liker du best med jobben din?

- Er man journalist, har man en unnskyldning til å prate med folk man ellers ikke ville ha hatt noen legitim grunn til å prate med. Og så får jeg leke meg med ord, og det liker jeg godt.

- Hvordan er utdanningen fra HF relevant i denne jobben?

- Det å også ha studert nordisk språk og litteraturvitenskap har naturlig nok gjort meg språksterk, noe som selvfølgelig er veldig nyttig for en journalist. Dessuten har studiene gitt meg en forståelse for vitenskap og teori som bør være en selvfølge når man jobber med forskningsstoff. Sist, men ikke minst har det å studere journalistikk på masternivå gitt meg en mulighet til å bedre forstå hva det er jeg driver med, og ikke minst hvorfor.

- Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

- Jobb deg inn i og oppover i bedrifter du synes høres spennende ut. Gi dem lillefingeren din ved å si ja til vikariater og engasjementer. Da får både du og arbeidsgiver testet ut hverandre. Dessuten er det utrolig mange jobber som aldri lyses ut, men som bare blir til underveis. Følg ditt eget hjerte og ikke hva som gir prestisje hos de rundt deg.

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 28. apr. 2017 10:21 - Sist endret 11. mars 2021 14:30