Journalist

Utdanningen har, i tillegg til kunnskap om ulike journalistiske metoder og teorier, gitt meg en etisk bevissthet rundt journalistrollen, forteller Sigurd Øfsti, som jobber i nyhetsredaksjonen i Smaalenenes Avis.

Sigurd Øfsti

- Beskriv de viktigste oppgavene du har i jobben din i dag?

- Jeg jobber i nyhetsredaksjonen i Smaalenenes Avis, med kontor i Askim og hovedansvar for kommunene Spydeberg og Hobøl. Jeg jobber først og fremst med politiske saker, men trør også til på andre ting når det er behov for det. Jeg jobber også i helgeturnus, der jeg dekker ulike typer helgearrangementer, og står til disposisjon hvis det skjer ulykker eller andre hendelser som skal dekkes.

- Hva liker du best med jobben din?

- Variasjonen. At man kan gå fra å skrive om for eksempel kommunesammenslåing, og tunge politiske saker en dag, til å skrive om lettere og kuriøse arrangementer, den neste dagen. Og alt det nye man lærer om en rekke ulike temaer hver eneste dag. Liker også det å jobbe med lokale saker, og produsere noe unikt, som er spesielt for vårt eget distrikt.

- Hvordan er utdanningen fra HF relevant i denne jobben?

- Ulike journalistiske metoder og teorier. Det etiske aspektet ved det å være journalist, bevissthet rundt journalistrollen, og bevaring av egen integritet. Og ikke minst, arbeidsdisiplin.  

- Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

- Det må være å delta i studentgrupper, og å ta på seg relevante verv om det skulle åpne seg mulighet for det. Prøve å få noe relevant jobberfaring ved siden av studiene, og/eller på sommeren. I de fleste jobbintervjuene jeg har vært på har dette blitt vektlagt.

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 28. apr. 2017 10:21 - Sist endret 11. mars 2021 14:30