Redaktør

Arbeids­givere er ofte ikke så interessert karakteren på vitnemålet som i erfaring fra bransjerelaterte aktiviteter, mener forlagsredaktøren med hovedfag i litteraturvitenskap.

Trude Rønnestad

Beskriv de viktigste oppgavene du har i jobben din i dag?

Jeg leser og redigerer manuskripter som skal bli bok, jeg vurderer innsendte manuskripter for utgivelse, har nær oppfølging av forfattere i ulike deler av prosessen fra begynnelsen av et prosjekt til ferdig bok og utgivelse.

Hva liker du best med jobben din?

At jeg får kombinere intellektuelt arbeid med kontakt med mange ulike mennesker. Hvis man skal lage en grov inndeling, vil jeg anslå at halvparten av arbeidstiden går med til lesing og redigering og tenkning rundt manus, mens den andre halvparten er betraktelig mer sosial; møter og samtaler med forfattere, med bokhandel, bokklubber og andre aktører i den litterære offentligheten. 

Hvordan er utdanningen fra HF relevant i denne jobben?

På Litteraturvitenskap lærte jeg å tenke kritisk rundt litteratur. I tillegg ble jeg orientert i den litterære tradisjonen, i det teoretiske feltet rundt litteratur. Jeg leste svært mye da jeg studerte, hadde mange diskusjoner med medstudenter, og ble generelt mer orientert i den litterære offentligheten. 

–  Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

Ta deg tid til å engasjere deg i studentaktiviteter som tidsskrift og bokcafeen. Arbeidsgivere er vel så opptatt av hvor bred erfaring du har fra bransjerelaterte områder, som av nøyaktig hvilken karakter du får.

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 28. apr. 2017 10:21 - Sist endret 11. mars 2021 14:30