Nyhetssjef

I jobben som nyhetssjef i Klassekampen er all tenkelig kunnskap relevant, og jeg oppdager til stadig at interesser fra studiene dukker opp, sier Mari Skurdal, med hovedfag i engelsk litteratur.

Mari Skurdal

- Beskriv de viktigste oppgavene du har i jobben din i dag?

- Jeg leder innenriksavdelingen i Klassekampen, og en del av den jobben er praktisk: møteledelse, turnuser, redigering og avisuttegning. Dessuten består jobben i å drive fram saker som er gode, og avgjøre hvilke ideer vi skal forfølge og ikke.

- Hva liker du best med jobben din?

- Foruten at jeg jobber sammen med en fantastisk gjeng oppegående mennesker, liker jeg at jeg har muligheten til å forfølge interessene mine på en helt annen måte enn i mange andre jobber. En avis er på mange måter et lite samfunn i seg selv, og rommer alle deler av livet: hverdagslivet, kunsten, vitenskapen og maktkamper i alle leire. Mitt mål er at vi skal klare å formulere de viktigste sakene og debattene så presist som mulig, og dermed bidra til opplysning og leseglede.

- Hvordan er utdanningen fra HF relevant i denne jobben?

- Studietida var helt unik: Da fikk jeg mulighet til å fordype meg på en annen måte enn tidligere, og jeg elsket lesesalen. Dette var før internett var tilgjengelig overalt, og den roen og konsentrasjonen det ga rom for, lengter jeg fortsatt tilbake til. Mange av ideene jeg fortsatt baler med, begynte jeg å interessere meg for mens jeg studerte på HF. I en jobb som min, er all tenkelig kunnskap relevant, og jeg oppdager til stadig at interesser fra studiene dukker opp. Om noe, skulle jeg tatt et par fag til.

- Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

- Selv valgte jeg en trygg utdannelse som lektor, som gjorde at jeg både var sikret jobb og kunne forfølge interessene mine. Samtidig åpnet utdanningen for andre muligheter, og det er overraskende mange journalister som har bakgrunn fra HF eller SV.

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 28. apr. 2017 10:21 - Sist endret 11. mars 2021 14:30