Medieanalytiker

De analytiske ferdighetene jeg har tilegnet meg etter studier ved HF er uunnværlige i min jobb, sier medieanalytiker Hanne Marie Willoch i Retriever Norge.

Hanne Marie Willoch

- Beskriv de viktigste oppgavene du har i jobben din i dag?

- Jeg jobber med å analysere medieomtalen til ulike virksomheter og organisasjoner. I jobben er det viktig å være spesielt orientert i noen spesifikke saker, men samtidig holde på hatten som gjennomsnittlig leser når jeg vurderer medieomtale. Det er viktig å kunne se sammenhenger og presentere funn man har gjort på en lettfattelig måte slik at de kan brukes aktivt i videre kommunikasjonsarbeid. I tillegg er det viktig å være effektiv og nøye, og ha et godt språk.

- Hva liker du best med jobben din?

- Det er gøy å presentere analyser man har utarbeidet og oppleve at informasjonen man gir er viktig for kundene. I tillegg er det gøy å jobbe med flere forskjellige fagfelt og tilegne seg ny kunnskap hver dag. Når vi på analyseavdelingen har litt tid til overs kan vi lage analyser på aktuelle temaer, som for eksempel mediedekningen av spesielle saker, historiske analyser av mediedekningen av politiske skandaler, eller hvordan barn, kvinner eller innvandrere fremstår i mediene.

- Hvordan er utdanningen fra HF relevant i denne jobben?

- Det er ofte vanskelig å sette fingeren på noe helt konkret ved utdannelsen som man er avhengig av i jobben. Likevel er den generelle oversikten og de analytiske ferdighetene man tilegner seg etter studier ved HF, uunnværlige i min jobb. Det er også viktig å kunne lete i kilder, finne relevant informasjon, se sammenhenger, samt uttrykke seg godt skriftlig. Jeg bruker kvantitativ og kvalitativ metode i jobben hver eneste dag, og ofte også medievitenskaplig teori når jeg analyserer. 

- Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

- Knytt deg kontakter mens du studerer og skaff deg relevant arbeidserfaring som du kan sette på CV’en. Jeg jobbet ved siden av studiene med alt fra tv-produksjon, frivillig i Røde Kors Ungdom, som seminarleder ved institutt for medier og kommunikasjon, i PR-byrå, som praktikant ved ambassaden i Washington D.C., og i Retriever hvor jeg er i fast stilling nå. Det er i tillegg veldig verdifullt å engasjere seg i noe ved siden av studiene, som for eksempel studentavis, både fordi det er gøy, sosialt og lærerikt.

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 28. apr. 2017 10:21 - Sist endret 11. mars 2021 14:30