Spesialkonsulent

Erfaringen med kildearbeid og kildekritikk gjennom historiestudiet ga meg en kompetanse som er svært nyttig i jobben som spesialkonsulent ved Oslo byarkiv, sier Johanne Bergkvist.

Johanne Bergkvist

- Beskriv de viktigste oppgavene du har i jobben din i dag.

- Jeg har en variert arbeidsdag på Oslo byarkiv bestående av en rekke oppgaver innen arkiv og historieformidling. En av hovedoppgavene er lesesalsbetjening som innebærer veiledning i søk og bruk av arkiv samt framfinning av arkivmateriale. Det er et bredt spekter av tema fra slekt og rettighetsdokumentasjon til tegninger og tekniske spørsmål fra kommunens egne etater. Videre har jeg fagansvar for deler av sentraladministrasjonens arkiver som også innebærer befaringer hos arkivskapere, og ordning og registrering av uordnete arkiv. Jeg har også ansvar for saksbehandling med vekt på slektsforskning og lokalhistorie og redaktøransvar for Byarkivets tidsskrift Tobias. Tidsskrift for Oslohistorie.

- Hva liker du best med jobben din?

Jeg er spesielt glad for å ha en så historiefaglig interessant og utviklende jobb. Det er stor variasjon og mye kontakt med publikum. Arbeidet med både bevaring og bruk av arkiv er svært viktig for mange og det gir ekstra stor glede å hjelpe folk å finne de arkivstykkene eller dokumentene som gir svar på deres spørsmål, både om det er skolepapirer til rettighetsdokumentasjon, folketellinger til slektsforskere eller nye og ubrukte kilder til historiestudenter.

- Hvordan er utdanningen fra HF relevant i denne jobben? 

- Det viktigste jeg har med fra min historieutdanning er erfaringen fra kildearbeidet og kildekritikken. Det er svært nyttig å ha hands on-erfaring som arkivbruker fra arbeidet med masteroppgaven i møte med publikum og i arbeidet med arkivmateriale. 

- Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

- Ikke vær redd for å melde deg til å skrive artikler og holde foredrag om masteroppgaven din! Det finnes mange fagtidsskrift som trenger bidrag. Ikke vent på å bli spurt, men ta sjansen på at du er ekspert på det du har skrevet om. Da vil du bli sett og tatt på alvor faglig.

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 28. apr. 2017 10:21 - Sist endret 11. mars 2021 14:30